Kategoriler
Diğer

Kadere Boyun Eğmek

Deprem öncesi 25 Ocak 2023 ve deprem sonrası 9 Şubat 2023 tarihli Copernicus Sentinel-2 görüntülerine, alt piksel optik korelasyonu uygulanarak, 6 Şubat 2023 depremlerinden sonra oluşan yüzey deformasyonun 2 boyutlu yatay bileşenlerine ait yerdeğiştirme hesaplanmıştır. Sonuçta, Doğu-Batı yönünde 3 metreye ve Kuzey-Güney yönünde ise 5 metreye kadar yerdeğiştirmeler saptanmıştır. Bu çözümlemeler, Geohazards Thematic Exploitation Platform adlı uluslararası konsorsiyumun ürünüdür.

Temblor tarafından, 3 boyutlu Coulomb gerilme aktarımı hesaplanmıştır. Buna göre; Sürgü ve Çardak faylarındaki 7,5 (7,6?) büyüklüğündeki depremin, 110 kilometre güneyde Doğu Anadolu Fay Zonu’nda meydana gelen 7,8 (7,7?) büyüklüğündeki deprem sonrası tetiklenmiş olabileceği gösterilmektedir.

İğneyi kendine, çuvaldızı başkasına batır!

6 Şubat 2023’te meydana gelen depremler ile mesleki etik de yerle bir oldu. Demem o ki; daha önce uyarmıştık, bildirmiştik, hatta raporlamıştık yarışının kime faydası var. Deprem sonrası yaşanan insanlık suçunu engellemek adına gerekli olan uygarlık ve çağdaşlık mücadelesi için savaşa girmeyen -kendimi ayrı tutmuyorum, ben de dâhil- bu topraklarda okumuş her bir yerbilimci suçlu değil mi? Bizler, alanı boş bıraktığımız ve konfor alanımızdan çıkmadığımız için hepimize yazıklar olsun!

Son söz, dogma.. Bu ülkeye ne oldu da, aklı ve usu kaybetti. Tüm bu yaşananlar insanlık onuruna aykırı..