Etiket arşivi: Polonya

Şeylgazı Üretimi Her Ülkede Uygulanabilir Mi?

Hemen hemen her ülke enerji fiyatlarını düşürmek istiyor. Şeylgazının (Kayagazının) öneminin fark edilmesiyle ABD’deki enerji fiyatları alt üst oldu. Dünyanın geri kalanı ABD’nin şeylgazı başarısına imreniyor. Sadece 4 yıl önce Avrupa’daki doğalgaz fiyatları hemen hemen ABD ile aynı düzeydeydi. Fakat şu an ABD’ye oranla Avrupa’daki fiyatlar üç kat Japonya’dakiler ise beş kat daha fazla.

İngiltere’den Polonya’ya Çin’den Arjantin’e kadar her hükümet ucuz ve güvenilir enerjinin hayalini kuruyor. Birçok kişinin umudu şeylgazı bu hayalin yanıtı olabilir mi? Peki, ABD’deki “şeylgazı devrimi” gerçekten de dünyanın farklı ülkelerinde uygulanabilir mi?


İzleyemeyenler için http://www.youtube.com/watch?v=BJsggzmgMI0

Başarısız örnekler
Stuart Elliott (Platts), Polonya örneğine işaret ediyor. Polonya Avrupa’daki şeylgazı rezervleriyle dikkat çeken bir ülkeydi. Verimli şeylgazı rezervleri Polonyalı yetkililerin üretim sürecine başlama kararı almasını sağladı. Birçok Amerikalı enerji şirketi kendi ülkelerindeki başarının bir devamını burada gerçekleştirmek için üretim sürecine katıldı. “Fakat Polonya örneği başarısızlığa uğradı” diyor Elliott.

Polonya’da 2013 yılı için 30 ile 40 arası kuyu açılması planlanmıştı. Fakat şu ana kadar maliyet açısından uzun süreçte verimli olması planlanan sadece 1 kuyu açıldı. Exxon Mobil, Talisman ve Marathon gibi şirketler ülkedeki operasyonlarına son verdi. Chevron, Conoco Phillips ve San Leon ise azimle şeylgazı aramaya devam ediyor.

Paul Stevens (Chatham House) birçok kişinin Polonya hükümetini “açgözlü ve ahmak olmakla” suçladığını belirtiyor. Her ne kadar yetkililer mevzuat usullerini yabancı yatırımcıları çekmek için değiştirseler de cezai vergi usulleri ve yabancı şirketlerin yerel ortaklarıyla çalışma koşulu gibi şartlar ülkeye yönelik yatırımcı ilgisini azaltıyor. Fakat Stevens, ABD’deki başarının neden Avrupa’da uygulanamadığı ile ilgili olarak Rex Tillerson’ın (Exxon Mobil) açıklamasına dikkat çekiyor: “ABD’de şeylgazının çıkartılmasını olanak sağlayan teknoloji Polonya’nın coğrafi koşulları için yeterli olmadı.”

Büyük şüpheler
Şeylgazına büyük umutlar bağlayan ülkelerden biri de İngiltere’ydi. ABD’de enerji piyasasının şeylgazının verimliliğine ikna olması için 100’e yakın kuyu açılmıştı. Fakat İngiltere’de son 4 yılda birkaç test kuyusu açıldı. Sürecin bu kadar yavaş ilerlemesinin nedeni şeylgazına yönelik kamuoyu tepkisi. İngiltere’de şeylgazı çıkarma sırasında meydana gelen yersarsıntıları (depremleri) yüzünden süreç 18 ay askıya alınmıştı.

John Williams‘a (Pöyry) göre kaygıların fazla olması nedeniyle mevzuat usullerinin çok net olması gerekiyor. “Her şey kusursuz olmalı. En ufak hata tüm süreci baltalayabilir. Onun için şu ana kadar pek ilerleyemedik” diyor Williams. Bu konudaki şeylgazı karşıtlığı da devam edecek gibi gözüküyor.

Stevens, şeylgazı çıkarma sürecindeki ağır metal ya da radyoaktif maddeler yüzünden suların kirlenmesi ve metan kaçakları gibi bir ihtimalin meşru bir kaygı olduğunu belirtiyor. Şeylgazının kömür ve petrole oranla daha çevre dostu olduğuna dikkat çeken Stevens, “fakat sonunda o da bir fosil yakıt” diye uyarıyor. Stevens, yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımların buraya aktarılmasının da ciddi bir kaygı oluşturduğunu söylüyor.

Şeylgazına yönelik kaygılar sadece İngiltere ile sınırlı değil. Bu konudaki protestolar dünyanın hemen hemen her yerinde gerçekleştiriyor. Geçen yıl 20 farklı ülkeden çevreciler, şeylgazı çıkartma yöntemi olan hidrolik kırılmanın (hidrolik çatlatmanın) zararlarına karşı küresel bir eylem günü ilan etti. Fransa çoktan hidrolik kırılma yöntemlerini yasakladı. Romanya, Almanya ve Bulgaristan’da ise arama çalışmalarına ara verildi.

Temel çalışmalar
Petrol çıkarma çalışmalarına daha fazla alışık olan Amerikan kamuoyunun aksine Avrupa’da şeylgazına yönelik yoğun tepki var. Bu tepki de şeylgazı çalışmaları ile ilgili ilerlemeye darbe vuruyor. En temelde Avrupa’daki çevre mevzuatı çok katı. Ayrıca şeylgazı ile ilgili araştırma ve yatırımlar ABD dışında çok da sınırlı.

Amerikan hükümeti 1980’lerin başlarında şeylgazı ile ilgili temel araştırmalara yönelik milyonlarca dolar katkı sağladı. Ama Avrupa Komisyonu devlet yardımlarının aksine temel araştırma ve geliştirme yatırımlarının işletmeler tarafından yapılmasını istiyor. Kısacası ABD’deki şeylgazı işletmeciliği bir günde doğmadı, 25 yılda gelişerek bu seviyeye geldi.

Stevens, mülkiyet haklarının da şeylgazı ile ilgili araştırmalarda önemli bir etken olduğunu söylüyor. ABD’de konut sahipleri yeraltındaki kaynakların da sahibi konumunda. Böylece konut sahipleri kendi arazilerinde bir enerji kaynağının bulunması durumunda fiyat ile ilgili şirketlerle anlaşıp çıkarım haklarını şirketlere verebiliyorlar. Fakat Avrupa’daki yeraltı kaynaklarının sahibi devletler. Hiçbir devlet de pazarlık yapmadan çıkarım hakkını enerji şirketlerine devretmeye hazır değil. Bu soruna ek olarak birçok ülkedeki yer koşulları, alt yapı ve boru hatlarının eksikliği ABD’deki şeylgazı devriminin tekrarlanabilmesi ile ilgili ciddi eksiklikler olarak gözüküyor.

Ayrıca şeylgazının Avrupa’daki enerji fiyatlarına nihai etkisinin nasıl olacağına yönelik kaygılar da var. Pöyry‘nin tahminlerine göre, şeylgazının kullanılması durumunda Avrupa’daki toptan gaz fiyatları 2020 ile 2050 arasında % 6 ile 14, elektrik fiyatları da % 3 ile 8 arasında azalabilir. Toptan satış fiyatları enerji faturalarının sadece bir etkeni olduğundan hane başına etkisi daha az bile olabilir. Bu veriler Avrupa’da şeylgazının enerji fiyatlarına etkisinin ABD’ye oranla çok daha az olabileceğine işaret ediyor.

Türkiye’de şeylgazı
Amerikan Enerji Enformasyon Ajansı’nın (EIA) yayınladığı bir rapora göre Türkiye’de Güneydoğu Anadolu havzasında Dadaş ile Trakya havzasında Hamitabat formasyonlarında çıkarılabilir şeylgazı miktarı 680 milyar m³ olarak veriliyor. Bu miktar Türkiye’nin bugünkü yıllık tüketimi (46 milyar m³) esas alınırsa yaklaşık 14-15 yıllık bir tüketime denk düşüyor.

Cüneyt Kazokoğlu’nun yaptığı analize göre Türkiye’de henüz mevcut şeylgazı ve petrol rezervlerinin Türk mercileri tarafından belirlenmemiş olması, Türkiye’de çalışmaların sondajlı ön araştırma aşamasında olduğunu gösteriyor.

Büyük hedefler
Şeylgazının geleceğinin umut verdiği ülkelerin başında Çin geliyor. Elliott, Çin’de enerjiye olan talebin giderek arttığına ve yetkililerin şeylgazı çıkarımı için milyarlarca dolar harcamaya hazır olduğuna dikkat çekiyor. Çin yönetimi 2020 yılına Amerika’nın mevcut şeylgazı üretiminin üçte birine ulaşmayı hedefliyor. Uzmanlar bu hedefin büyük olduğuna işaret ediyor. Fakat ülkedeki yer koşulları, ucuz işgücü, kolay mevzuat ve kamuoyu tepkisinin olmaması, Çin’in bu hedefe ulaşmasını kolaylaştırıyor. Ama Çin için ise asıl sorun “su”. Çin’in şeylgazı rezervlerinin büyük kısmı ülkenin oldukça kurak kuzey batısında bulunuyor. Çıkarma sürecindeki suya ihtiyaca dikkat çeken Elliott. Bu durumun en büyük engel olduğunu belirtiyor. Çin’in şeylgazı ile ilgili büyük hedefleri olmasına karşın şu ana kadar şeylgazı arama ile ilgili ciddi bir girişim yok.

Amerika’da binlerce şeylgazı üretim merkezi var. Ama dünyanın geri kalanındaki şeylgazı merkezlerinin sayısı bir elin parmağını geçmiyor. William’a göre Çin’in şeylgazı üretebilmesi 8 ile 10 yılı bulabilir. Bu bile dünya enerji fiyatlarını kendi başına etkileyebilir. Dünyanın geri kalanı için bu kadar sürede şeylgazı üretimine başlamak gerçekçi gözükmüyor. Stevens, ancak 15-20 yıl sonra farklı bölgelerde şeylgazı üretimine geçilebileceğini söylüyor.

Şeylgazının enerji fiyatlarını sabitleyebileceğini ve güvenliğini sağlayabileceğini düşünen hükümetlerin beklentileri pek gerçekçi değil. Şeylgazı bu hedefleri karşılayacak doğru bir reçete olmayabilir.

Ayrıntılar
Anderson, R., Kaya gazı üretimi her ülkede uygulanabilir mi?, 8 Nisan 2014’te ulaşıldı. Orijinal kaynak Shale industry faces global reality check

Avrupa 2012’de Kara Kışa Teslim Oldu

Avrupa’yı baştan başa etkisi altına alan Sibirya soğukları günlük yaşamı felç etti. Özellikle Doğu Avrupa’da hava sıfırın altında 35 dereceye kadar indi. Avrupa genelinde ise soğuktan hayatını kaybedenlerin sayısının 400’den fazla olduğu tahmin ediliyor. Zorlu kış koşullarının önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Nehirler ve kanalların tamamına yakınının buz örtüsüyle kaplandığı Balkanlar dahil Orta Avrupa’da, enerji nakil hatlarının da hava koşulları yüzünden zarar görmesi nedeniyle binlerce haneye elektrik verilemiyor. Onyıllardır görülmemiş şekilde uzun süre etkili olan yüksek basınç sistemi yüzünden, birçok ülkede elektrik ve doğalgaz sarfiyatı en üst düzeye ulaşmış durumda.


Sırbistan, Bosna Hersek, Polonya, Romanya ve Bulgaristan’da sıcaklık -30’a düşerken, Ukrayna’da termometreler 6 yıldır ilk kez -33’ü gördü. Avrupa genelinde pek çok kentte okullar tatil edildi, pek çok ülkenin karayollarında önemli aksamalar yaşanıyor.

***


İzleyemeyenler için http://www.youtube.com/watch?v=6T_HGWi5UZc

Avrupa’da kötü hava koşulları nedeniyle yaşamını yitirenlerin olduğu belirtilirken, en büyük kaybı Ukrayna yaşadı. Ülkede termometreler gündüz -20’yi gece ise -40’ı gösteriyor. Ukraynalı yetkililer, 1.500’den fazla barınma evine 24.000’den fazla kişinin sığındığını ve 150 civarında sığınma merkezi kurmayı planladıklarını söylüyor. Bunun yanında okulların hava koşulları sebebiyle tatil edildi. Acil Durumlar Bakanlığı, 3.000 kadar ısıtıcılı sığınağın devreye sokulduğunu açıkladı. Elde edilen bilgilere göre, 600 kişinin vücut ısısı kaybı (hipotermia) ve soğuk ısırması (vücudun bazı bölgelerindeki dokuların maruz kalınan aşırı soğuklar nedeniyle donması) teşhisiyle tedavi edildikleri bildirildi. Ülkeden gelen son açıklamalara göre, en az 135 kişi soğuklar yüzünden hayatını kaybetti, 1.600 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Ukrayna’da aşırı soğuklar Karadeniz’in donmasına neden olurken, bu durum ilginç görüntüler meydana getirdi. Son olarak, Ukrayna Başbakanı Mikola Azarov 3 gün boyunca toplam 1 milyar metreküp doğalgaz tüketildiğini açıkladı. Ukrayna’nın Rusya’dan 2012 boyunca satın almayı öngördüğü doğalgaz miktarıysa 27 milyar metreküptü. Soğuk nedeniyle elektrik santrallerinde de arızalar oluşan Ukrayna, Rusya’dan elektrik desteği almak zorunda kaldı.

Polonya’da da durum farklı değil. Ülkenin doğusunda sıcaklık -28’lere kadar düştü. Aşırı soğuklar nedeniyle ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 37’e ulaştı. Öte yandan İçişleri Bakanlığı, ölümlere soğukların yanısıra düzgün çalışmayan sobalar, tıkanmış bacalar ve yeterli havalandırılmayan odalar nedeniyle 11 kişinin karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı. Yetkililer, hayatını kaybedenlerin büyük bölümünün yaşlılar ve evsizler olduğunu söylüyor.

Gün içerisinde -20’lerde seyreden Rusya’da gece hava sıcaklığı -30’ları buluyor. Rus yetkililer, halkı gerekli olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarıyor. Yakutistan bölgesinde ise hava sıcaklığı -50 dereceyi buluyor. Soğuk havanın adını aldığı Sibirya’da ise durum giderek kötüleşiyor. Bölgede sıcaklık -52 olarak ölçülürken yetkililer 11.000 köyle ulaşımın kesildiğini kaydetti. Bir istisna ise Rusya’nın Karadeniz kıyısındaki Soçi şehri, çünkü Soçililer uzun zamandır görmediği karın tadını çıkarıyor. Fakat Avrupa’nın büyük kesminde de etkisini sürdüren dondurucu soğuklar, Rusya’da 215 can aldı. Binlerce kişi donma tehlikesi ile hastanye kaldırıldı.

Estonya‘da da hava sıcaklığı -29,4 dereceye kadar düştü.

Litvanya‘da en az 3 kişinin öldüğü belirtildi.

Çek Cumhuriyeti‘nde 1 genç bir tarlada donmuş vaziyette bulundu.


İzleyemeyenler için http://www.youtube.com/watch?v=Wc5IJ0p_Wi8

Romanya, Doğu Avrupa’yı etkisi altına alan akıl almaz soğuk hava dalgasından payına düşeni aldı ve Karadeniz sahil kesiminde deniz suyu yer yer buz tuttu. Termometrelerin -32 dereceyi gösterdiği Romanya’da yollarda mahsur kalanları kurtarmak üzere bazı bölgelere askeri birlikler sevkedildi. Romanya Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Romanya’da soğuğa 74 kurban verdi. Bükreş’te gaz basıncının düşmesi nedeniyle birçok binanın ısıtma sistemi bir süre çalışmadı.


Başkent Sofya’dan bir kare. Kaynak: tengizman veya Snowlover.

Bulgaristan‘da ise 5 kişi öldü. Bazı köylerin dünya ile iletişiminin tamamen koptuğu ve insanların herhangi bir ısıtma olmaksızın yaşamaya çalıştığı belirtiliyor.

Bosna Hersek’te yolların karla kaplanması sonucu ulaşımın kesildiği bazı köylere helikopterle gıda ve ilaç yardımı yapılıyor. Kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu Saraybosna’da ise olağanüstü hal ilan edildi. Dağlık Jahorina bölgesinde Bosna hükümeti yetkilileriyle bir araya gelen Hırvatistan ve Sırbistan devlet başkanları otelde mahsur kaldı.

Sırbistan’da da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava bir çok belediyenin olağanüstü durum ilan etmesine neden olurken, 4 kişi donarak hayatını kaybetti. Polis, 2 yaşlı kişiden haber alınamadığı bildirildi. Ayrıca, kar altında olan köylere ulaşılamaması sebebiyle 11.000 kişiden endişe ediliyor. Belgrad Hayvanat Bahçesi yetkilileri, hayvanları korumak için bazı önlemler aldı.

Sağnak kar yağışı İngiltere’yi de vurdu. Kimi yerlerde -12 dereceye kadar düşen hava sıcaklıklarının -2 dereceden yukarıya çıkması beklenmiyor. Başkent Londra’da kar kalınlığının 15 santimetreyi bulması bekleniyor. Avrupa’nın en büyük havaalanlarında Heathrow’dan yapılan uçuşların % 30’u ertelendi.


İzleyemeyenler için http://www.youtube.com/watch?v=IweRjE-w4Co

Almanya, İsviçre ve Fransa’nın bazı yerlerinde aşırı buzlanma özellikle ulaşımı durma noktasına getirdi. Yakıt depoları donan araçlar yola çıkamadı. Soğuklar Cenevre Gölü’nü de etkiledi.

Yoğun kar yağışı ve soğuk havanın teslim aldığı bir diğer ülke de Almanya’ydı. Almanya, son 26 yılın en soğuk kışını yaşıyor. Bu kışın en soğuk gecesi ülkenin güneyindeki Allgäu kentinde yaşandı. Kentte hava sıcaklığı -27,3 derece olarak ölçüldü. Bremen kentinde ise evsizlerin Şubat ayı sonuna kadar ısınmak için ücret ödemeden otobüs ve tramvaylardan yararlanmasına izin verildi. Hamburg limanının buz kırıcılarla temizlendiği ülkede hava sıcaklıkları -12 dereceye kadar düştü. Almanya’nın Wendelstein bölgesinde deniz seviyesinden 1700 metre yüksekte yer alan ve dışı neredeyse tamamen buzla kaplanan kilise turistlerin ilgi odağı oldu. Görlitz’de sıcaklık -10 dereceye ve Berlin’de sıfırın altında 9’a düştü.

Fransa’nın güneydoğusundaki Korsika adasında binlerce hane enerji nakil hatlarının buz tutması yüzünden elektriksiz kaldı.

Beyaza bürünen bir diğer ülke ise İtalya. İtalya son 27 yılın en soğuk kışını geçiriyor. Ölenlerin sayısı 5’e yükseldi. İtalya’da yaklaşık 120.000 kişinin de kötü hava koşulları nedeniyle elektriksiz kaldığı kaydedildi. Ülkede bazı kentlerde hava soğukluğu -30 dereceyi buluyor. Ana yollarda biriken kar adeta trafiği felç etti. Deniz otobüsü ve şehir hatlarında bir süre seferler yapılamadı. Özellikle Bolonya’da kar kalınlığı 60 santimetreye vardı. Sibirya soğukları İtalya’nın kuzeyindeki hava ulaşımını durdurdu. Aşırı kar yağışı nedeniyle Bolonya’nın Guglielmo Marconi Havaalanı’ndan uçaklar park alanından hareket edemedi. Ilıman ikliminden dolayı kar yağışının çok nadir görüldüğü Roma beyaza bürünürken, tüm sivil savunma ve güvenlik güçleri alarm durumuna geçirildi. Roma’da kar kalınlığı yer yer 50 santimetreyi bulurken meşhur Kolezyum, Forum ve antik Roma şehri (Foro Romano) gibi birçok tarihi eser turistlerin ziyaretine kapatıldı. Mağazalar ve iş yerleri tüm gün kapalı kalırken, trafikte de çok az sayıda araç gözlendi. İtalya Sivil Savunma Kurumu, Roma’da vatandaşlara 2.000 kürek dağıtırken, kent sakinlerinden yol açma çalışmalarına destek vermeleri istendi. Olağanüstü hava şartları Papa’nın günlük programını da aksattı. Yoğun kar yağışı ve caddelerin karla kaplı olması nedeniyle Papa 16. Benedikt’in yöneteceği ve 7.000 kişinin katılması beklenen ayin iptal edildi.

Daha önce kuraklık ve çöl sıcakları ile kavrulan İspanya’da kar yağışı ve soğuk hava halkın alışık olmadığı manzaralar ortaya çıkardı. Madrid de sıcaklık -13 dereceye kadar inerken, Akdeniz kıyısında bulunan şehirlerde kar yağışı görüldü.

Ayrıca ajanslar, Bosna Hersek ve Slovakya’da aşırı soğuklara bağlı ölüm olayları yaşandığını duyurdu.

***


İzleyemeyenler için http://www.youtube.com/watch?v=WNaxSjK23D0

İsveç‘te bir mucize yaşandı.. 2 ay süresince kar altında arabasının içerisinde mahsur kalan 1 kişi sağ olarak kurtarıldı. 45 yaşındaki İsveçli 19 Aralık’tan beri arabasıyla dağda kısılıp kaldığını ifade etmiş. Tükenen yiyeceklerin ardından yaşlı İsveçlinin tek besin kaynağı da kar olmuş.

***

Karakış Avrupa’nın ardından Afrika’nın kuzeyinde de etkili oluyor. Cezayir’de kar yağışı sonucu meydana gelen trafik kazaları ya da soba zehirlenmelerinden en az 25 kişi yaşamını yitirdi. Tunus ve Libya’da da kar yağışı nedeniyle köy yolları kapandı.

Hava sıcaklıkları dünyanın bazı bölgelerinde inanılmaz derecede düşüş kaydetti. Alaska‘nın Tanana kentinde sıcaklık -61 dereceye düştü.

Çin’in kuzeyinde her yıl düzenlenen Işık Festivali sırasında -40 dereceyi bulan aşırı soğuklar rekor kırdı.

Japonya soğuk hava ve yoğun kar yağışının etkisi altında. Japonya Meteoroloji Dairesi, Niigata bölgesinde kimi kentlerde kar kalınlığının 3 metreyi geçtiğini bildirdi. Yamagata bölgesindeki Ohkura kasabasında rekor seviyeye ulaşan yağış kar kalınlığının 4 metreyi aşmasına neden oldu. Kasım ayından bu yana ağır kış koşulları nedeniyle 82 kişi yaşamını yitirdi. Yetkililer mümkün olan durumlarda çalışanların izin almasını ve yerel yönetim çalışanlarının kar temizleme çalışmalarına yardımcı olmasını istiyor. Meteoroloji yetkilileri yoğun kar yağışının devam edeceği uyarısında bulunuyor.

***

Unutmadan trajikomik bir anekdot aktaralım.. Almanya, ABD dışında hava cephelerine isim verme geleneği olan tek ülke. Böylece şirketler yüksek ve alçak basınç cephelerine diledikleri ismi verip sponsor olabiliyor. Otomotiv devi BMW de, Mini Cooper Roadster’in adını duyurmak için, sıradaki bir hava cephesine Cooper adını vermeyi kararlaştırmış. Alman meteoroloji yetkilileri de, Avrupa’nın büyük bölümünü etkileyen soğuk dalgasını Cooper olarak adlandırıyor.

Peki bir şirket neden bir hava olayına sponsor olur.. Çünkü, Mini Cooper’in internet sitesinde ziyaretçiler aracın “güzel havasına kapılmaya” çağırılıyor. Şirket bu yüzden otomobilin “rüzgâr ve her türlü hava koşuluna dayanıklı” olduğu fikrini vurgulamak için Avrupa’da kaos yaratan hava sistemine sponsor olmuş. Sonuç olarak, BMW yöneticilerinin yaptığı sponsorluk anlaşması, aracın son yılların en ciddi ve ölümlere yol açan soğuk hava dalgası ile özdeşleşti. Şirketin sözcüsünün; “Tabii ki üzgünüz. Ama ortada kasti bir şey yok. Bir hava sisteminin nasıl gelişeceğini baştan bilemezsiniz” demiş. Aynı şirket, önümüzdeki bir alçak basınç cephesine Minnie adını vermeyi planlıyor.

***

Hem Avrupa da hem de Türkiye de durum; kar kış kıyamet.. Yurdun dört bir yanı karla kaplandı ve ülkedeki son durum TV ekranlarına taştı. Bu yüzden aşağıda sadece üç şehre değinmek utanç verici..

Başkent Ankara da en soğuk gecelerinden birini yaşadı, termometreler -19 dereceyi gösterdi.

İstanbul’da yarım asırdır böyle bir kış yaşanmadı. İstanbul dondurucu soğuklara ve kara yenik düştü. İstanbullular karla birlikte yine alışıldık trafik çilesiyle başbaşa kaldı. Örneğin Tem Otoyolu’nda trafik durma noktasına geldi. Yoğun tuzlama ve kar süpürme çalışmalarına rağmen sürücüler uzun süre yollarda mahsur kaldı. Kar yağışı nedeniyle okullar tatil oldu, engelli ve hamile kamu personeline 2 gün izin verildi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle İzmir-Ankara karayolu ulaşıma kapanırken yıllar sonra ilk defa İzmir’e kar düştü.


İstanbul’un efsane olmuş 1987 yılının Mart ayında (4 Mart-14 Mart) yaşanmış uzun soluklu kar fırtınasıdır. Kar kalınlığı şehrin bir çok noktasında 1 metreye ulaşmıştır. Daha fazlasını merak edenler tıklayın!
Göremeyenler için http://www.youtube.com/watch?v=-zNU8GbqBS8


Fotoğraf söze gerek bırakmıyor; Kuşadası, Aydın. Kaynak: yağmurcu


Kar kalınlığı 36 cm; Halkalı, Küçükçekmece, istanbul. Kaynak: mtngrnlr


Bir tekerlek boyu kar; Başakşehir, İstanbul. Kaynak: Yalın(Başakşehir-4.Etap)


50-52 cm kar kalınlığı; Beşyüzevler, Bayrampaşa, İstanbul. Kaynak: Commandouz


1 Şubat 2012, öğle suları ve iki görüntü arasında 5 dakika fark var; Beşiktaş, İstanbul. Kaynak: Uğur Bektaş veya Havadelisi


25 Ocak ile 1 Şubat 2012 süresince, Avrupa’yı saran soğuk hava dalgası yüzünden yeryüzünde meydana gelen sıcaklık değişimleri. Kaynak: NASA Earth Observatory, görüntüyü üreten Jesse Allen, görüntüyü oluşturan veriler Land Processes Data Active Archive Center (LPDAAC), görüntüyü çeken cihaz Terra-MODIS. Aynı tarihlerde tüm Dünya’daki değişim için tıklayın, Google Earth dosyası (.kml)!

Ayrıca okumanız tavsiye edilir..
Sibirya Genişliyor: Kış Yeniden Sertleşecek
Üç Dört Gün Kar Ve Soğuk
Amatör, Profesyonel, DEK
Cold Snap Across Europe

Kaynakça
BBC, Soğuk dalgası Avrupa’yı titretiyor, 31 Ocak 2012
BBC, Avrupa kara teslim, 1 Şubat 2012
BBC, Avrupa’da Mini afet: Soğuk havanın sponsoru BMW, 2 Şubat 2012
BBC, Aşırı soğuk evsizleri vurdu, 3 Şubat 2012
BBC, Japonya’da 82 kişi soğuktan öldü, 10 Şubat 2012
BBC, Romanya’da kar evleri gömdü, 15 Şubat 2012
DW, Dünya kara kışa teslim, 30 Ocak 2012
DW, Avrupa’nın doğusu kara kışa teslim, 2 Şubat 2012
DW, Avrupa’da buz çağı, 5 Şubat 2012
DW, Avrupa’da can alıcı soğuk sürüyor, 10 Şubat 2012
DW, Soğuklar Rusya’da 215 can aldı, 13 Şubat 2012
EN, Aşırı soğuklar Doğu Avrupa’yı vurdu, 31 Ocak 2012
EN, Doğu Avrupa kar altında, 1 Şubat 2012
EN, Karadeniz bile buz tuttu, 2 Şubat 2012
EN, Aşırı soğuklar Avrupa’da can almaya devam ediyor, 2 Şubat 2012
EN, Romanya’da soğuk denizi dondurdu, 2 Şubat 2012
EN, Avrupa’da dondurucu soğuklar, 3 Şubat 2012
EN, Avrupa “Buzul Çağı” yeniden yaşıyor, 4 Şubat 2012
EN, Kara kış Avrupa’da hayatı durdurdu, 5 Şubat 2012
EN, İtalya: Roma kara karşı mücadele ediyor, 5 Şubat 2012
EN, Belgrad’daki hayvanat bahçelerinde soğukla mücadele, 6 Şubat 2012
EN, Cenevre Gölü buzların içinde, 8 Şubat 2012
EN, Çin’de aşırı soğuklar rekor kırdı, 9 Şubat 2012
EN, Avrupa ay sonuna kadar buz tutacak, 10 Şubat 2012
EN, -30° soğukta kış uykusuyla hayatta kaldı, 21 Şubat 2012