Etiket arşivi: kaza

Tayland Açıklarında Petrol Sızıntısı

Tayland’ın Ko Samet Adası açıklarında meydana gelen petrol sızıntısında, yaklaşık 50 ton (50.000 litre) ham petrol denize saçıldı.

Petrol sızıntısından en çok çevreye ve deniz canlılarına zarar verdi. Felaket sonrasında deniz kuvvetlerine ait gemiler, 600 kadar görevli ve gönüllü ada halkı sahilleri temizlemek için seferber oldu.

Bangkok’un 230 kilometre güneydoğusunda bulunan adanın en büyük geçim kaynağı olan turizm ve balıkçılık büyük ölçüde darbe aldı. Rengi maviden griye dönen sahiller felaket bölgesi ilan edildi.

Durumun idrak edilmesinde zaman kaybedildiğini savunan Anuchida Chinsiraprapa (Royang Ticaret Odası Başkanı), “Ko Samet turistlerin rağbet ettiği bir ada. Sorunun bir an önce üstesinden gelinmediği takdirde, turizm sektörünün uzun vadede kötüye gidecek” dedi.

Petrol hattını işleten PTT Global Chemical şirketi sorumluluğu üstlenerek sızıntı için özür diledi ve hattın onarıldığını bildirdi. Şirket, 50 ton ham petrolün denize boşaldığını ve temizleme çalışmalarının 2 veya 3 günde tamamlanacağını öne sürüyor. Ancak uzmanlar ve çevreci gruplar felaketin boyutunun görünenden çok daha büyük olmasından endişe ediyor.

Şirket, petrol sızıntısı ile ilgili güncel durumu www.pttgc-oilspill.com adresinden bildiriyor.

Ayrıntılar
CNN, Photos: Oil spill blackens Thai beach, 2 Ağustos 2013
Euronews, Tayland’da tonlarca petrol denize sızdı, 2 Ağustos 2013
Euronews, Tayland açıklarındaki petrol sızıntısı Ko Samet adasını vurdu, 2 Ağustos 2013
Euronews, Ruptured pipeline causes oil spill in Thailand, 16 Ağustos 2013
Investvine.com, Thai oil spill: Romantic island is ‘disaster zone’ (video), 2 Ağustos 2013
Youtube, Oil spill spreads along Thai Island – no comment, 2 Ağustos 2013
Youtube, น้ำมันดิบได้รั่วไหลลงทะเล, 2 Ağustos 2013

Dehşet İçinde Bırakan Maden Kazası: Çöllolar Kömür Sahası, Şubat 2011

İzninizle, konuya geçmeden önce bir saptama yapalım.. Acaba meslek odaları, bir kamu kuruluşu olduklarının altını neden kalın çizgilerle çizer? Maden ve Jeoloji Mühendisleri Odası, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır, örgütleridir (aman bu kelime sizi korkutmasın), teşkilatlarıdır (yoksa bu daha mı samimi geldi). Keza, TMMOB bu meslek odalarının üst yapısını oluşturur. Bu görünür birlikteliğe rağmen odalar, ki sadece adı geçen bu iki meslek odası değil, hepsi, sürekli mesleki kazanım için savaşır, pastadan pay alma dürtüsü onları yer bitirir. Onlara sorsanız hep karşı taraf kendi mesleğinin gösterisini yapar, ah şu mesleki şovenistler.. Sözün özü, kavgaları bitmez, tükenmez ve anlaşamazlar. Hani ellerinde fırsat olsa, oracıkta birbirlerinin boğazını sıkarlar, o derece.. Bu yüzden, Danıştay’ın müptelası olmuşlardır. Gerçi şu sıralar, yeni kurulan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onları by-pass etme yolunda adım adım ilerliyor, sağolsunlar artık Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile yönetilen bir ülkemiz var, yani halkın kendi kendini yönettiği, bundan dolayı kimsenin kimseyi yönetemediği yepyeni bir yönetim şeklimiz var. En sonunda kavgalar (!) bitecek..

Bu arada, bir anekdot aktarayım, şifahen Dinçer Abi’den (Dinçer Çağlan) bu felaketin tek seferde gerçekleşmediğini ve klasik kaşık tipi bir kayma olmadığını öğrendim. Ona göre iki kez kayma meydana gelmiş. İlk önce derindeki malzeme yenilmiş ve ilk olay cereyan etmiş. Bu dengesiz durum yüzünden onun üstündeki malzeme de duraylılığını yitirmiş. Jeoteknik’ten anlamamakla birlikte, bu metni duyduğum bir ayrıntı, bir tez ile süslemek istedim.


Click to enlarge! ANALYSIS SUMMARY: on 10 February 2011 a major landslide occurred within the Çöllolar coalfield near the Afşin-Elbistan Thermal Power Plant due to an apparent failure in the stability of the mine walls. A detailed review of the imagery indicates that two separate landslides occurred in the mine. These results are based on an assessment of satellite imagery recorded on 17 February 2011 and 16 December 2010. Post-landslide assessment for Collalar Coalfield Kahramanmaras, Turkey. Source: WorldView-2 USGS. Acquired: 17/02/2011. Copyright: DigitaGlobe 2011. Map produced by UNITAR/UNOSAT.

Bu sefer birlikte hareket eden meslek odalarının maden kazasına dair haykırışları ve raporları aşağıda. İlk hâline müdahale edilmemiş yani aynen aktarılmış bir feryat bu, tabiî ki duyabilene.. Allah, bu olayda ölenlerin ailelerine sabır versin demekte, bize düşüyor..

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesindeki Çöllolar kömür sahasında art arda meydana gelen şev kaymasında üzere 10 maden emekçisi yaşamını yitirdi. Olayın üzerinden bir yıl geçmesine rağmen ikisi mühendis toplam 9 maden emekçisi hala kayan malzemenin altında! Yetkililerden ise ses yok!

BİR YIL GEÇTİ. YETKİLİLERDEN HALA SES YOK
Bilindiği üzere, ruhsat hukuku Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı‘nın ilgili teşekkülü Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne (EÜAŞ) ait olan ve özel sektöre 28 yıllığına işletilmek üzere verilen Kahramanmaraş ili Afşin ilçesindeki Çöllolar kömür sahasında, 6 Şubat 2011 ve 10 Şubat 2011 tarihlerinde iki kez şev kayması meydana gelmiştir. İlk olayda bir maden emekçisi, ikinci olayda ise ikisi meslektaşlarımız olmak üzere 10 maden emekçisi yaşamlarını yitirmiştir. Olayın üzerinden bir yıl geçmesine rağmen ikisi mühendis toplam 9 maden emekçisi hala kayan malzemenin altındadır. Öncelikle yaşamını kaybeden tüm maden emekçilerinin yakınlarına ve madencilik camiasına bir kez daha başsağlığı ve sabır diliyoruz.

Meslek odaları tarafından 2 Kasım 2007 tarihinde Elbistan’da yapılan açıklamada;

“Linyit rezervlerimizin % 46’sını oluşturan Elbistan Linyit Havzasında ekonomik olarak üretilebilecek yaklaşık olarak toplam 4,3 milyar tona yakın linyit bulunmakta olup, bu miktar, toplam 9450 MW gücünde termik santrallere karşılık gelmektedir. Odalarımız, madenlerimizin kaynak kaybına neden olmadan rasyonel olarak değerlendirilmesi için havza madenciliğini savunmaktadır. Bu sayede, mevcut kaynağın tamamı değerlendirilecek ve tüketildiğinde yerine tekrar konulamayan madenlerimizden maksimum fayda sağlanacaktır. Bu nedenle, maden rezervlerimizin sınırlarının ve özelliklerinin tam olarak tespiti önem kazanmaktadır. Kaynak kaybı olmaması için de, havza genelinde planlama ve işletmecilik zorunludur. Elbistan havzasında çok geniş bir alana yayılan linyit rezervlerinin doğal sınırlar yerine yapay olarak yaratılmış sektörlere bölünmesi ve planlanması bu açıdan yanlış bir yaklaşımdır. Saha sınırlarının tam olarak belirlenmeden üretim projesi yapılması da çeşitli sorunlar yaratmaktadır. Bu çerçevede sahada kurulan ikinci termik santralın (B Termik Santralı) yer seçimi hatalı yapılmıştır. Söz konusu santral kömür rezervinin üzerine kurulmuş önemli miktarda kömür rezervinin üretilebilme imkanı engellenmiştir. Havza bazında planlamalar bir an önce yapılmalı, sektör bazında yapılacak çalışmalar bu doğrultuda değerlendirilmelidir. Tüm bu değerlendirmeler ışığında Elbistan havzasında bu güne kadar yapılan planlama hatalarından vazgeçilmelidir. Rezerv belirleme çalışmaları hızlıca sonuçlandırılmalı, havza sınırları net olarak belirlenmeli ve işletme projeleri bu doğrultuda yapılmalıdır. Kömür ocaklarını ve santralın çalışmalarını koordine edecek idari yapı, havzanın büyüklüğüne uygun hale getirilmeli, gerekli olan mühendis ve diğer teknik eleman ihtiyacı karşılanmalıdır. Havza kömürlerinin değerlendirilmesine yönelik araştırma geliştirme çalışmaları yörede bir AR-GE merkezi kurulmak suretiyle hızlandırılmalıdır. Havzanın planlaması bir an önce yapılmalı, kömür rezervleri bu doğrultuda değerlendirilmelidir.” şeklinde havzada yapılması gerekenler vurgulanmıştır.

Ülkemizin en büyük kömür havzası yapay sektörlere bölünerek parçalanmış, bunun sonucunda hem kaynak kaybına neden olunmuş hem de denetim görevini yeterince yerine getirilmemiştir. Yetkililer, bu ciddi uyarılara kulak tıkamış ve yanlışlara devam etmiştir. Özellikle 80’li yılların başından itibaren uygulamaya konulan özelleştirme, taşeronlaşma, rodövans vb. gibi esnek çalışma uygulamaları; kamu madenciliğini küçültmüş, kamu kurum ve kuruluşlarında uzun yıllar sonucu elde edilmiş olan madencilik bilgi ve deneyim birikimini dağıtmıştır. Yoğun birikim ve deneyime sahip olan kurum ve kuruluşlar yerine üretimin, teknik ve altyapı olarak yetersiz, deneyim ve uzmanlaşmanın olmadığı kişi ve şirketlere bırakılması, buna ek olarak kamusal denetimin de yeterli ve etkin bir biçimde yapılamaması iş kazalarının artmasına neden olmaktadır.

Dünyada örneği pek nadir olan bu boyuttaki bir maden kazasının her yönüyle irdelenmesi ve araştırılması, gelecekte benzer kazaların yaşanmaması için çok daha fazla önem taşımaktadır. Bu amaçla yaşanan maden kazasının nedenlerini araştırmak ve sonuçlarını paylaşmak bir kamu görevi olarak kabul edilmiş ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na değişik tarihlerde üç kez yazıyla başvurularak kazayla ilgili teknik bilgiler istenmiştir.

Söz konusu sahanın ruhsat sahibi olan Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü’nce gönderilen yazıda; “İlgi yazınızda belirtilen bilgi ve belgeler, hem ticari sır niteliğinde hem de Çöllolar Açık İşletmesinde meydana gelen heyelan olayları ile ilgili devam eden adli ve idari soruşturmalara dahil edilmiş dokümanlardır. Odanız bu dokümanlara istinaden açılan bir davaya ya da devam eden bir soruşturmada taraf olmadığından, Şirketimiz, hem Avukatlık Kanunu’nun 2. maddesi hem de Bilgi Edinme Kanunu kapsamında bu dokümanların verilmesinin uygun olmayacağı görüşündedir.” şeklinde yanıt verilmiştir.

Meslek Odaları, Anayasanın 135. maddesine göre 6235 sayılı kanunla kurulmuş kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır. Söz konusu olayda üyeleri de yaşamını yitirmiş ve halen göçük altındadır. Tüm bu gerçekler ortadayken olayda “taraf” olarak görülmemesini anlamak mümkün değildir. Üretimin parçalara ayrılarak çalışma yaşamının esnekleştirilmesi, bilimsel bilginin yok sayılarak üretim zorlaması, kar hırsının her şeyin önüne geçmesi, bunlarla birlikte kamusal denetimin yeterince yapılmaması ve benzeri nedenler kazaları işçi ve emekçilerin yaşamının bir parçası haline getirmektedir. “Minareyi çalan kılıfını hazırlar” anlayışı çerçevesinde ticari sır, devam eden dava, taraf değilsiniz gibi oyalamalar iş kazalarını sonlandırmayacaktır.

Bu değerlendirmeler ışığında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, hala toprak altında bulunan 9 kişinin durumlarıyla ilgili olarak neler planladığını, yapılması gerekenleri kamuoyuyla paylaşmak durumundadır. Hiçbir şey olmamış gibi davranarak olayı unutturmaya hakkı yoktur. Meslek odaları olarak olayın takipçisi olacağımızı bildiriyor, yaşamını kaybeden maden emekçilerini bir kez daha saygıyla anıyoruz.

TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI
TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI

9 Şubat 2012, Ankara

Ayrıca.. Kazayla ilgili oluşturulan TMMOB heyeti incelemelerini tamamlamış, konuyla ilgili değerlendirmelerini ve önerilerini rapor haline getirmiş. TMMOB Afşin-Elbistan Maden Kazası Raporu’nu okumak için tıklayın!.. Pekâla, olayın büyüklüğünü görmek için uydu görüntülerini incelemek ister misiniz?..

Kaynakça
DC, Landslides in Turkey, 21 Şubat 2011
JMO, AFŞİN İLÇESİNDEKİ ÇÖLLOLAR KÖMÜR SAHASINDA MEYDANA GELEN HEYELANLARIN ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇTİ. YETKİLİLERDEN HALA SES YOK!, 21 Şubat 2011
MadMO, BİR YIL GEÇTİ. YETKİLİLERDEN HALA SES YOK, 21 Şubat 2011
UNOSAT, Post-Landslide Assessment for Çöllolar Coalfield Kahramanmaras, Turkey, 21 Şubat 2011
TMMOB, TMMOB AFŞİN ELBİSTAN MADEN KAZASI RAPORU YAYIMLANDI, 21 Şubat 2011

Yeni Zellanda Açıklarında Petrol Sızıntısı Oldu

Yeni Zellanda’da karaya oturan Liberya bandıralı yük gemisinden sızan petrol, ülke tarihinin en büyük çevre felaketine neden oldu. Akaryakıt yüklü gemideki konteynerler denize düşerken, gemi giderek daha fazla yana yattı. Gövdesinde dev bir çatlağın oluştuğu geminin ortadan ikiye bölünme riski de var. Şu ana kadar 350 ton petrol kıyılara vurmuş durumda. Bunun sonucu olarak da kirlenen kumsalların çoğunluğu temizlendi ancak hala yapılacak çok şey var. Şu ana kadar 4200 gönüllü, temizleme çalışmalarına katılmak için başvuruda bulundu.


5 Ekim’de Yeni Zelanda açıklarında karaya oturan 47 tonluk yük gemisi Rena, Tauranga limanı açıklarında yan yatmış bir şekilde beklemeye devam ediyor. Geminin tanklarındaki mazotu boşaltma işlemlerine yeniden başlandı. Foto: Reuters/Svitzer/Handou

Rena adlı yük gemisi, 5 Ekim 2011’de Yeni Zellanda’nın kuzey kesiminde bulunan Tauranga sahilinin 12 deniz mili açıklarında mercan resifine çarparak karaya oturmuştu. Kazanın ardından, büyük miktarda petrol denize sızdı.

Karaya oturan dev yük gemisi, ekolojik yaşamı tehdit ediyor. Onlarca konteynerın denize düştüğü gemiden petrol sızmaya da devam ederken kumsallarda biriken yağ tortularını temizleme çalışmaları da sürüyor. Kıyılara ulaşan petrol kirliliği, turistik Plenty Körfezi’nin sahillerinde çok sayıda deniz kuşunun ölümüne neden oldu. Penguen ve karabatakların temizlenmesi için çalışmalar yürütülüyor. Todd Graham (Yeni Zellanda Sahil Güvenlik Görevlisi), “Eğer rüzgar devam ederse geminin şu an bulunduğu yer değişebilir. Son bir kaç gün içinde geminin olduğu yerlerde petrol sızıntısı vardı ancak şu an temiz görünüyor çünkü deniz suyu çok hareketli. Petrol kıyıya vurmaya da başladı. Bu da suyu temizlemek için bize bir fırsat sunuyor.”


The oil leak started to spread and authorities prepared themselves for the worst environmental disaster in New Zealand history should the vessel break up and spill 1,700 tonnes of fuel into the Bay of Plenty. Photograph: Ross Brown/Sunlive New Zealand/Getty Images

Bölgedeki elverişsiz hava koşulları nedeniyle gemide bulunan petrolün boşaltılamadığı belirtiliyor. Kurtarma operasyonlarından sorumlu Bruce Anderson, gemideki yakıt tanklarının boşaltılmaya başladığını söyledi: “Ne zaman bir tahminde bulunsak, hep başka şeyler oldu. Bu yüzden de, günübirlik hareket ediyoruz. Aslında hava koşulları nasıl olursa olsun, biz bunu yapmayı planlıyoruz.” Yeni Zellanda denizcilik yetkilileri, gemide 1368 konteynerin bulunduğunu ve bunlardan 11’inin tehlikeli madde taşıdığını açıkladı.

Yeni Zellanda Başbakanı John Key, kazanın ülkede denizde meydana gelen en büyük çevre felaketi olduğunu söyledi: “Bu, Yeni Zellanda’nın tarihinde, denizde meydana gelen en büyük çevre felaketi. Bu durum, bölge sakinlerinin geçimini de tehdit ediyor.” Yeni Zellanda halkı ise öfkeli, “Gerçekten çok kızgınım. Burada çok fazla kişi var ve onlar konteynerleri gemiden çıkaramıyorlar. Yeni Zellanda’da onları çıkaracak bir sistem yok. Yani en başından beri, onun ikiye bölüneceğini biliyorlardı.”

Bu arada geminin Filipinli kaptanı, ‘gereksiz riske yol açacak şekilde kargo taşıdığı’ suçlamasıyla tutuklanarak mahkeme önüne çıkarıldı. Suçlu bulunması durumunda 44 yaşındaki kaptan, bir yıl hapis ve yaklaşık 6000 Evro para cezasına çarptırılabilecek.

***

Yeni Zellanda açıklarında karaya oturan Rena adlı yük gemisinin yakıtı boşaltılmış.

***

.. ve korkulan oldu, baş tarafından mercan resifine oturan ve arka tarafı yüzebilir durumda kaldığından hareket eden gemi, şiddetli rüzgârın da etkisiyle ikiye bölündü. 7 Ocak Cumartesi akşamı yaşanan olaya, boyu 6 metreye varan dev dalgaların sebep olduğu bildirildi. Gemide bulunan 385 ton akaryakıtın denize karışması en tehlikeli felaket senaryosu olarak dile getiriliyor. Gemiden şu anda kadar 1.100 ton petrol güvenli bir şekilde taşınırken; konteynerlerin yarıya yakını da tahliye edildi. Yüzlerce ton petrolün denize sızması sonucu bölgede bulunan 20.000’den fazla deniş kuşu öldü. Yük gemisinin kaptanları 16 ayrı suçlamayla yargılanmaktalar.

Kaynakça
BBCTürkçe, Karaya oturan geminin yakıtı boşaltıldı, 15 Kasım 2011.
BBCTürkçe, Karaya oturan gemi ikiye bölündü, 8 Ocak 2012.
EuroNewsTürkçe, Yeni Zelanda, tarihinin en büyük çevre felaketini yaşıyor, 18 Ekim 2011.
EuroNewsTürkçe, Yeni Zelanda’da karaya oturan geminin kaptanı tutuklandı, 18 Ekim 2011.
EuroNewsTürkçe, Yeni Zelanda’daki gemi kazası ekolojik yaşamı tehdit ediyor, 18 Ekim 2011.
EuroNewsTürkçe, Yeni Zelanda açıklarında zamana karşı yarış, 18 Ekim 2011.
EuroNewsTürkçe, Dev konteyner Rena ikiye bölündü, 8 Ocak 2012.

15 Eylül 2011 Galler’deki Maden Kazası

Birleşik Krallık’ta, su baskını nedeniyle çöken kömür madeninde ölen 4 işçiden sonuncusunun da cansız bedeni çıkarıldı. Yerin 90 metre altında sıkışıp kalan madencilerin cesetleri yanyana bulundu.

Galler’in güneyinde, Cardiff’teki Swansea vadisindeki bir madende meydana gelen göçük sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ediyorken: “Olay yerinde bulunan kurtarma ekiplerinin göçük altınta kalmasına yol açmamak ve daha da kötü bir trajedinin yaşanmasına mahal vermemek için dikkatli davranıyoruz. Bu yüzden dolayı da çalışmalarda ilerleme sağlamak oldukça zor.” şeklinde açıklama yapıldı.

Yaşları 39 ile 62 arasında değişen madencileri kurtarmak için seferber olan kurtarma ekipleri ilk olarak madeni dolduran ve işçilerin çıkış yolunu kapatan suyu çekmeye çalıştı. Saatler süren çabalardan netice alınamadı. Ekipler, uzun çalışmaların ardından yerin 90 metre altında kalan işçilerin cansız bedenine ulaştı. Su baskını kömür madenini çökertmeden önce, 3 maden işçisi su sesini duyunca, kaçarak kurtulmayı başardı. Kurtulanlardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kaynakça
EuroNews, 2011. Birleşik Krallık’ta kömür madeni çöktü, 17 Eylül 2011 tarihinde erişilmiştir.
EuroNews, 2011. Galler’deki maden göçüğünde 4 işçi öldü, 17 Eylül 2011 tarihinde erişilmiştir.
EuroNews, 2011. Madencilerin cesetleri çıkarıldı, 17 Eylül 2011 tarihinde erişilmiştir.
Sky, 2011. Wales Mine Tragedy: Latest Images, 17 Eylül 2011 tarihinde erişilmiştir.

23 Ağustos 2011 Çin’deki Maden Kazası

Çinli yetkililer ülkenin kuzey doğusundaki bir madende bir haftadır mahsur kalan 22 madencinin kurtarıldığını duyurdu. Madencilerin bir hafta sonra hala hayatta olduklarına dair umutlar, madencilere temiz hava sağlamak için delinen 280 metrelik borudan sesler gelmesi üzerine artmıştı.


Rescuers carry a miner out of flooded mine in Qitaihe City, northeast China’s Heilongjiang Province, Aug. 30, 2011. Twenty-two of the trapped miners in a flooded mine in northeast China’s Heilongjiang Province were rescued as of early Tuesday morning, Xu Guangguo, vice governor of the province said. The rescuers are still searching for the three missing miners, Xu said. (Xinhua/Wang Song)

Şinhua haber ajansı, Çitayhı şehrine bağlı Boli ilçesindeki Hengtay kömür madeninin 2007 yılında kapatıldığı ancak 16 Ağustos’ta izinsiz olarak yeniden açıldığını söylüyor. Yasadışı kömür madenindeki işçiler, kazdıkları tüneli yakındaki bir kuyuya doğru genişletince maden su almış ve madenciler mahsur kalmıştı. Kurtarma operasyonundan görüntüler yayınlayan Çin devlet televizyonu, madencilerin yavaş yavaş madenin dışına çıkarıldıklarını gösterdi. Salı günü (23 Ağustos 2011) su basan madende 26 işçi mahsur kalmış, dün (29 Ağustos 2011) işçilerden 3’ü kurtarılmış, 1’inin de cesedi bulunmuştu. 3 işçiden ise henüz haber alınamadı.

Dünyada madencilik sanayisinin en tehlikeli olduğu ülke olan Çin’de yalnızca 2009 yılında ölen madenci sayısı 2600’ün üzerinde. 2010 yılı Nisan ayında ülkenin kuzeyindeki Şanşi vilayetinde 115 madenci bir hafta göçük altında kaldıktan sonra kurtarılmıştı.

Çin hükümeti geçen yıl içinde 1000’den fazla yasa dışı madeni kapatmış ve madenlerdeki güvenlik önlemlerini artırma kampanyası başlatmıştı. Ekonomisi önemli oranda madenciliğe bağımlı olan Çin’in enerji ihtiyacının yüzde 70’i kömürden elde ediliyor. Madenlerde çalışan işçilerin çoğu, bu konuda eğitim almadan çalışan göçmenlerden oluşuyor.

Kaynakça
AA, Madendeki 22 işçiden ses geldi, 30 Ağustos 2011 tarihinde ulaşıldı.
BBCTürkçe, 22 Çinli madenci bir hafta sonra göçükten çıkarıldı, 30 Ağustos 2011 tarihinde ulaşıldı.
Çin Hükümeti, 22 trapped miners rescued in NE China, 30 Ağustos 2011 tarihinde ulaşıldı.

Shell: Petrol Sızıntısından Zarar Gören Nijeryalılar Milyoner Olabilir Mi?

Meksika Körfezi’nde yaşayan Amerikalılar zengin oldu mu ki, bu Nijeryalı yerliler zengin olsun..

Petrol devlerinden Shell (Kabuk), Nijerya’nın Delta bölgesinde iki dev petrol sızıntısında sorumluluğu olduğunu kabul etti. Birleşmiş Milletler (BM), 2008 ve 2009’da Nijerya’da yaşanan petrol sızıntılarıyla ilgili beklenen raporunu açıkladı. 4 Ağustos 2011 Perşembe günü açıklanan BM raporunun Shell şirketi tarafından finanse edilmiş olması, raporun güvenilirliğine dair tartışma yaratmıştı. Raporda, bölgede oluşan doğal tahribatın izlerinin silinmesinin 30 yıl alabileceği belirtildi.


Shell’in Nijerya’daki Ogoniland bölgesinde sebep olduğu petrol sızıntısından bir kare.

BM raporunda ayrıca, petrol sızıntılarında bölgede faaliyet sürdüren Shell şirketinin gerekli prosedürleri izlememesinin etkili olduğunun altı çizildi. Shell, 3 Ağustos 2011 Çarşamba günü yaşanan iki dev petrol sızıntısında sorumluluğu olduğunu kabul etmişti.

BM Çevre Programı (UNEP) tarafından hazırlanan raporda petrol sızıntısı sonucunda oluşan hasarın bölgedeki yaşamı ciddi oranda tehdit ettiği belirtildi. Raporun bir bölümünde, bölge halkının içme suyu olarak kullandığı bir gölde 8 santim kalınlığında petrol tabakasının bulunduğuna dikkat çekildi. Raporda ayrıca, sızıntının yaşandığı Ogoniland bölgesinde yaşayanların kaza sonrasında stok yapmak için petrol borularına yöneldiği ve sağlıklarını riske attıkları da bildirildi.

Ham petrolle kirlenen mangrov bataklıkları çevresinde yaşayan Bodo halkının avukatları, davanın Shell’e yüz milyonlarca dolara mal olabileceğini söyledi. Shell, petrol sızıntısına sabotaj ya da petrol çalma girişimlerinin değil, ekipmanlardaki bir arızanın yol açtığını bildirdi. Şirket, Nijerya yasalarına uygun şekilde tazminat ödeyeceğini söylüyor.

Bodo halkının avukatları ise bunun ülkede doğal kaynak çıkaran ve İngiltere merkezli diğer şirketler için de örnek teşkil edebileceğini, bu nedenle davaların İngiliz mahkemelerine de taşınabileceğini bildirdi.

Bölgede 70 bin kişi balıkçılık ve çiftçilikten geçiniyor. Balıkçılıkla geçinen Bodo köylüleri, Shell’in İngiltere örgütlenmesi hakkında 2008 ve 2009 yıllarındaki iki ayrı sızıntının çevreye ve geçim kaynaklarına zarar verdiği gerekçesiyle dava açmıştı.

Sızıntılara ilişkin video kayıtları inceleyen uzmanlar, bunun Alaska’da 1989’daki Exxon Valdez felaketi kadar büyük olabileceği görüşünde. Guardian (Gardiyan) gazetesinin haberine göre 45 milyon metreküp petrol tenha bir bölgedeki kıyı şeridini harap etmişti. Habere göre Shell şimdiye dek 180 bin metreküpten az petrol döküldüğünü iddia ediyor. Tazminatın miktarının henüz belirlenmediği ancak Shell’e bölgeyi temizlemenin ve geçim kaynağını kaybedenlere yapılacak ödemelerin maliyetinin 100 milyon doları aşabileceği belirtiliyor.

Kaynakça
BBCTürkçe, Nijeryalı köylüler, Shell’den milyonluk tazminat alabilir, 7 Ağustos 2011 tarihinde ulaşılmıştır.
BBCTürkçe, ‘Nijerya’daki petrol felaketinin izleri otuz yılda silinebilir’, 7 Ağustos 2011 tarihinde ulaşılmıştır.

Derin Deniz Sondajları ve Petrolün Geleceği

Petrol şirketleri, dünyada kalan son petrol rezervlerine de ulaşabilmek için açık denizde ve her zamankinden daha derinlerde sondaj yapıyorlar. Derin deniz (derin su) sondajı, eskiden fahiş fiyatlara yapılabiliyordu ama 2007 ve 2008 yıllarında petrol fiyatlarının hayli yüksek olması, açık deniz rezervlerine olan ilginin canlanmasına katkı sağladı.


Büyütmek için tıklayın!

Günümüz Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Burak Hüseyin Obama, Meksika Körfezi’ndeki petrol kirliliğinin, çevre politikaları üzerinde kalıcı bir etkisi olacağını söyledi ama bu derin deniz sondajlarının geleceği açısından acaba ne anlama gelecek? ABD Doğal Kaynaklar Yönetim Dairesi’nin (US MMS) verilerine göre 2008 yılında Meksika Körfezi açıklarında 31 petrol kuyusu vardı. 1992 yılında ise bu rakam, sadece 3’tü. 2008 yılında Körfez’de yedi yeni derin deniz projesi başlatıldı. Bunlar arasında, Thunder Horse Sahası, bölgedeki en büyük petrol üretim yeri olarak öne çıkıyor.

Keşifler, dünyanın diğer yerlerinde de devam ediyor. Bu yılın başlarında petrolün aşırı derinde olduğu düşünülen Falkland Adaları’nda dahi sondaj çalışmalarına başlandı. Ancak şimdiye kadar derin deniz petrollerinin büyük bölümü altın üçgen diye de anılan ve Meksika Körfezi, Brezilya ve Batı Afrika’yı kapsayan bölgede bulundu.

Brezilya sahilinin açıklarındaki Tupi ve Jüpiter sahaları, son yıllarda keşfedilen ve en geniş derin deniz rezervlerine sahip sahalar olarak biliniyor. Nijerya ve Angola açıklarındaki büyük sahalardan da istifade ediliyor. Teknoloji ilerledikçe daha derinlerdeki petrol rezervlerine ulaşılabilir oldu.

Petrol şirketleri, artık Deepwater Horizon gibi yüzeyden 500 metre, hatta daha derinlere sondaj yapabilir hale geldiler. Derin denizlerde petrol üretimine ilişkin ayrıntılı bir hesap edinmek ise kolay değil. Bu kısmen derin deniz sondaj çalışmalarının tanımındaki farklılıklardan kaynaklanıyor. US MMS 305 metrenin altındaki kuyuları derin deniz sondaj sahası olarak tanımlıyor. Diğer kuruluşlar, örneğin Petroleum Economist ve Exxonmobil için derin deniz tanımı, 400 metreden başlıyor.

Dünya genelinde petrol tüketimi son iki yılda az da olsa düştü. Bu durum, büyük ölçüde küresel ekonomik krize bağlanıyor. BP’nin enerjiye ilişkin istatistik değerlendirmelerinde 2008’den 2009’a kadar geçen sürede tüketimin yüzde 1,7 oranında düştüğü gözleniyor. Haliyle üretimde de geçen yıl hafif düşüş oldu, günde 2 milyon varil, yani yüzde 2,6’lık bir üretim yapıldı.

ABD Enerji Enformasyon Dairesi, küresel ekonomi düzelmeye başladıkça enerji talebinin de 2010 yılında yeniden artacağını öngörüyor. Dünyada derin deniz sondajı konusunda en büyük şirket olduğunu öne süren Exxonmobil, bilinen derin deniz sahalarının sadece yarısında keşif çalışmaları yapıldığını söylerken, derin deniz petrollerinin önümüzdeki yıllarda, toplam petrol üretiminde gözle görülür bir yer kaplamaya devam edeceğini öngörüyor. Meksika Körfezi’ndeki çevre felaketi yaşanmadan önce US MMS, Körfez’de derin deniz sondaj çalışmaları için umut veren bir gelecekten bahsediyordu. Ancak Başkan Obama, Meksika Körfezi’ndeki felaketten gereken derslerin çıkarılmasının önemli olduğunu ve bunun, petrole alternatif enerji kaynaklarına yönelinmesini de içerdiğinin altını çiziyor.

Kaynakça
BBCTürkçe, Derin deniz petrollerinin geleceği, 7 Ağustos 2011 tarihinde ulaşıldı.