Etiket arşivi: güç

Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin ÇED Başvurusunda Sunulan Jeolojik Veriler

Öncelikle kısa bir hatırlatma yapalım.. 12 Mayıs 2010‘da Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu bir tane nükleer güç santrali (NGS) kurmak ve işletmek üzere anlaştı. Ardından, 2010’un 21 Temmuz’u Türkiye, 24 Kasım’ı Rusya antlaşmayı resmen onayladı. Bu anlaşmaya göre, denize nazır Mersin’in Akkuyu sahasında 4 adet 1200 MWe’lik Rus tasarımı VVER reaktörü kurulması planlanıyor. Santral yap-sahip ol-işlet modeli ile hayata geçecek. 60 yıl işletilmesi düşünülen santralin % 51 hissesi her zaman Rusya’nın, geri kalan paysa Türkiye’nin olacak.. Peki Dünya ne âlemde, işte karşınızda radyoaktif ışımalar, zıplamalar, hoplamalar, sıçramalar, sekmeler..

2012’nin 21 Mart’ı başbakan Recep Tayyip Erdoğan, yasa ve yönetmeliklerin uygulanmasında yol göstermek için, ithal enerji kaynaklarına bağımlılığın ve cari açığın azaltılabilmesi için, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının en yüksek düzeyde kullanılması için, genelge yayınladı. Buna göre, NGS projesinin zamanında bitmesi gerekli, bu yüzden ilgili kamu kurum ve kuruluşları herşeyi çarçabuk sonuca bağlayacak. Görüldüğü gibi bu sefer iş ciddi.. Türkiye 1970‘lerden beri nükleer güç santralı (NGS) kurmanın peşinde, bundan önceki girişimler başarısızlıkla sonuçlandı. Fakat bunun sonucu, birinci belli ikinci kim diye ilerliyor..


Akkuyu NGS’nin bilgisayar simülasyonu.

Santrali kurucak olan şirket, Akkuyu NGS Elektrik Üretim AŞ, 4800 MWe gücündeki santralin çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) için 2 Aralık 2011’de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na (ÇŞB) başvurmuş ve başvuru dosyası ekleri ile birlikte 23 Şubat 2012’den beri erişilebilir durumda.. Aşağıdakileri okumam, ben nükleer karştı değilim diyorsanız. ÇED başvuru dosyasını okumak için buraya, ÇED’in ekleri görmek için buraya tıklayın!

Halka açık olan ÇED başvurusunu “kabaca” inceledim, özellikle 3.3 numaralı başlık ve kapsadıklarını.. Akkuyu NGS’nin ÇED’inde sunulan jeolojik (yerbilimsel) verileri irdeledim ve gördüğüm ilginçlikleri paylaştım. İnsan, doğası gereği birşeyi incelediğinde, gözlem altına aldığı şeyin doğru yanlarını pek görmez ve hemen hata, yanlış, eksik gedik arar. Aşağıda da bu minvaldeki durumlar ele alınacak.. Umarım ÇŞB’de onay verecek yetkililer, bu raporu dikkatli bir şekilde inceler.


Büyütmek için tıklayın! Akkuyu’da kurulması planlanan NGS ve çevresinin jeoloji haritası. Alındığı yer: Şekil 3-5, Ek D’de koordinatlı hâli var. Kaynak: ?


Büyütmek için tıklayın! Akkuyu’da kurulması planlanan NGS ve etraflıca çevresinin genel jeoloji haritası. Alındığı yer: Şekil 3-1. Kaynak: ?

Gördüğünüz bir jeoloji haritası, hem raporda hem de raporun ekinde verilmiş. Harita terminolojisini, jeolojik (yerbilimsel) dokuları ve tektonik simgeleri bilmeyenler için siyah-beyaz çizgilerden ibaret, hatta bir karakalem çalışması. Hiç anlamayan biri buna bakıp, en fazla; “Bazı yerlerde briket var. Sanırım inşaat alanı yanlış seçilmiş.” diyebilir. Bu harita yeni üretilmiş bir harita değilmiş gibi duruyor. Eğer yeni bir harita değilse asıl kaynağa atıf vermekte fayda var, bir de lejant (açıklama) koymakta yarar var, son olarak rengarenk olsa hiçte fena olmaz. Rapor’daki genel jeoloji başlığında yer alan Şekil 3-1’de, Demirtaş ve Genç (1986)’dan alınan ve buna kıyasla daha geniş bir alanı kapsayan bir jeoloji haritası koyulmuş. Fakat o da ayrıntılı bir jeoloji sunmuyor. Gene aynı yazarlara ait olan bir veride, bölgenin stratigrafik kesiti karınca duâsı gibi sunulmuş, okuyana aşk olsun.

Hidrojeoloji başlığında altında azcık hidrolojiye de dem vurulmuş, bir de serbest akifer, karst. Ta 1976-1982 dönemindeki çalışmalar aktarılmış, hey gidi günler hey..


Büyütmek için tıklayın! Akkuyu’da kurulması planlanan NGS ve etraflıca çevresinin sismotektonik haritası. Alındığı yer: Şekil 3-3. Kaynak: Doyuran vd., (1989)

Doğal afetler bir potada eritilmiş; deprem (tektonik), tsunami (dev dalga), sel, toprak kayması (heyelan), kaya düşmesi ve çığ. Buna göre söz konusu bölgede sel, toprak kayması, kaya düşmesi ve çığın olması beklenmiyor. Tektonik kısmı diğerlerine nazaran daha uzun anlatılmış. Bu parça, Demirtaş ve Genç (1986, 1987) ve Doyuran vd., (1989) çalışmalarından derlenmiş; ama metin içindeki tüm verilerin bu kaynaklardan alınıp alınmadığını anlayamadım. Doyuran vd., (1989) ait sismotektonik haritanın üzerinde 1989 sonrası deprem verileri eklenmeli, hatta mümkünse altlığı sağlayan hairtada.. Aklıma gelen güncel bir örneği aktarayım, 65. Türkiye Jeoloji Kurultayı‘nda, Kıbrıs ve yakın çevresinin depremselliğini konu alan bir bildiri dinledim, bu çalışma raporun sismisite (depremsellik) kısmına katkı sunabilir. Ama soru-yanıt kısmında o bildiri, aktif tektonikçilerden ciddi eleştiriler de aldı. Ayrıca mevcut Şaroğlu vd. 1992 ve MTA’nın basıma hazırladığı Emre vd., 2012(?) gibi diri fay haritaları incelenmeli. Bunlarla yetinmeyip o saha özelinde ayrıntılı çalışılmalı.. Raporda bölgeyi etkileyen tektonik plakaların kımıldama hızları da verilmiş. Bunlarında güncel verilerle kıyaslanması gerekli, çünkü GPS teknolojisi, bulunmaz bir nimet, bu hareketi daha hassas denetlememizi sağlıyor.. Ayrıca bu kısımda, Toroslar’ın yükseltisi ve Akdeniz’in batimetresi verilmiş; ama bu değerlerde tüm Toroslar ve bütün Akdeniz baz alınarak verilen en yüksek ve en derin değerler. Toros Dağları’nın dağılımı ve Akdeniz’in yayılımı düşünülünce proje alanı için ne kadar gereksiz sayılar verildiği ortada. Tsunami konusu ayrı bir dava. Mart 2011’deki Japonya depremi ve Fukuşima Daiçi sorunundan sonra, Kasım 2011’de yeniden düzenlenen tsunami önlemlerine göre adım atılacağı belirtilmiş.

Görünen o ki başvuru raporunda bütün günâh, MTAlı ve ODTÜlü uzmanların olacak.. Aslında lafı uzatmaya gerek yok. Özet şu; verilen jeolojik veriler, haritalar, bilgiler, sayılar, değerler ner neyse, hep eski çalışmalara* ait, bunların güncelleştirilmesi lazım. Bu literatür karıştırmayalım ya da eski çalışmaları göz ardı edelim demek değil. Raporda, Mart 2011’den beri NGS kurulacak sahanın özelliklerinin araştırıldığı, incelendiği ve parametreleri güncellemek üzere etütler, tetkikler yapıldığından söz ediliyor, kolay gelsin.. Bize de hayırlı uğurlu olsun, gözün aydın Türkiye demekten başka söz kalmıyor..

Dipnot
* O eski kaynaklar;
– Demirtaşlı, E., and Genç, M. (1986), Final Report of the Tectonic Investigation of Region Between the Akkuyu Site, Silifke-Mersin-Tarsus Coastal Area, Adana and İskenderun Basins, Ecemiş Fault Zone, Bolkar Mountains, Ereğli-Ulukışla Basin and Eastern Part of the Mut Basin, Unpublished Report, MTA, Geological Research Department, Ankara.
– Demirtaşlı, E., and Genç, M. (1987), Final Report of the Tectonic Investigation of Region Between Anamur, Gülnar and Mut which Lies to the West and Northwest of the Akkuyu Nuclear Power Plant Site, Unpublished Report, MTA, Geological Research Department, Ankara.
– Doyuran, V., Gülkan, P., and Koçyiğit, A. (1989), Seismotectonic Evaluation of the Akkuyu Nuclear Power Plant Site, Report Submitted to TEK by METU/EERC, Aug., 1989.

Türkiye’nin Kurulu Enerji Kapasitesi 53.050 MW Oldu

Türkiye’nin enerjideki kurulu kapasitesi 53.000 MW’ye ulaştı. Bunun yarıdan fazlası özel sektöre ait. Doğalgaz çevrimde Enka (3.984 MW), kömürde Ciner (755 MW), HES’te Gama (724 MW), RES’te ise Bilgin (240 MW) lider…

Küresel krizin Türkiye’ye yansımaları yüzünden 2009’da azalan enerji tüketimi son 2 yıldır yeniden yükseliş eğiliminde. 2009 yılında toplam elektrik tüketimimiz 194 milyar kWh’ye (kilovatsaat) gerilemişti. 2010’da krizin etkilerindeki azalmaya bağlı olarak elektrik tüketimi yüzde 7,8 arttı. Ekonomide büyüme rekoru kırılan 2011’de ise elektrik tüketimi ortalamanın üzerinde yüzde 9 artışla 229 milyar kWh oldu.

Bu arada, elektrik enerjisi üreten santrallerimizin toplam kurulu kapasitesi de 1 Ocak 2012 itibariyle 53.050 MW’ye (megavat) ulaştı. Toplam kurulu gücün halen yüzde 45’i EÜAŞ’a (Elektrik Üretim A.Ş.) ait. Yap-işlet, yap-işlet-devret ve işletme hakkı devri statülü santrallerin payı yüzde 17,38, serbest üreticilerin payı yüzde 31,30, otoprodüktör santrallerin payı da yüzde 5,71 olarak gerçekleşti. Kurulu kapasitenin artmasında geçen yıl devreye alınan özel sektör yatırımlarının önemli rolü oldu.

3.000 MW’LİK YENİ KAPASİTE
Uluslararası denetim kuruluşu Deloitte’un EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) verilerinden derlediği bilgilere göre, termik santrallerin kurulu gücü düzenli şekilde artıyor. 2011 sonu itibariyle Türkiye’nin toplam kurulu gücünde en yüksek payı doğalgaz çevrim santralleri oluşturdu. Barajlı ve nehir tipi hidroelektrik santrallerinin (HES) kurulu gücünün toplama oranı ise yüzde 32 oldu. Bu da Türkiye’deki üretimin önemli bir kısmının halen hidroelektrik santrallerden karşılandığını gösteriyor. 2011’de toplam 1.024 MW’lik doğalgaz çevrim santrali (741 MW’si Aksa Enerji’nin), 1.556 MW’lik HES, 441 MW’lik de RES (rüzgar enerjisi santrali) devreye girdi.

Öte yandan, yabancı grupların Türkiye enerji piyasasına ilgisi de sürüyor. RWE, EnBW, Verbund, CEZ, Suez, Evonik, EWE, OMV, Shell, Gazprom gibi global firmalar Türkiye elektrik ve gaz piyasasında faaliyetlerini artırarak sürdürüyor. Henüz Türkiye piyasasına girmeyen yatırımcılar da önümüzdeki dönem için yapılacak düzenlemeleri takip ediyor.

RES’LERİN KATKISI ARTIYOR
Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik yatırımlar incelendiğinde RES arzındaki artış dikkat çekiyor. Güneş enerjisine yönelik herhangi bir yatırımsa şimdilik ufukta görünmüyor. Buna gerekçe olarak, güneş enerjisiyle ilgili ihale takviminin belirlenmemesi, yerli katkı payı da dahil olmak üzere alım fiyatlarının yeterli bulunmaması, yerli katkı payına ilişkin bakanlık tarafından herhangi bir sertifika verilmemesi ve uygulamaya ilişkin belirsizlikler gösteriliyor.

Geçen yıl uygulamaya giren YEK (Yenilenebilir Enerji Kanunu: 5346 ve 6094), sabit fiyatlı alım garantisiyle yatırımcılara bir nebze olsun nefes aldırmış görünüyor. Bu mekanizmadan şu ana kadar yaklaşık 610 MW kurulu güce sahip rüzgâr (yel), hidroelektrik, jeotermal ve biyokütle santral projesi faydalandı. 2011 yılında devreye giren RES’lerin toplam kapasitesi 441 MW’yi buldu.

YENİ YATIRIMLAR YOLDA
Enerji sektöründe kamunun payı yıldan yıla azalırken, özel sektör yatırımları artıyor. Her yıl yeni santral yatırımları devreye giriyor. Örneğin, toplam kamu yatırımları içinde 2010’da yüzde 8,4 olan enerji yatırımlarının payı 2011’de yüzde 7,1’e geriledi. Enerji yatırımları mutlak olarak da azaldı ve cari fiyatlarla 2.724.000.000 TL’den 2.671.000.000 TL’ye düştü.

2012 yılı program verilerine göre, özel sektörün enerji sektöründeki sabit sermaye yatırımları kamunun 2010’da 3,01 katı, 2011’de ise 5,72 katı oldu. Bu oranın 2012’de 4,53 olması ve özel sektörün enerji sabit sermaye yatırımlarının cari fiyatlarla 18.174.000.000 TL’ye ulaşması bekleniyor.

Deloitte’un analizine göre, 2012 yılında 798 MW’lik barajlı HES, 2.498 MW de termik santral yatırımı devreye girecek. Termik santral yatırımları arasında İÇDAŞ’ın Çanakkale’de devreye alacağı 600 MW’lik ithal kömür santrali, Aksa’nın Antalya’da devreye alacağı 625 MW’lik doğalgaz çevrim santralinin yanı sıra kamu yatırımı olarak EÜAŞ’ın İstanbul Ambarlı’da yapacağı 833 MW’lik ikinci doğalgaz çevrim santralini saymak mümkün.

Yenilenebilir enerji kapsamında ise hayata geçmesi beklenen nehir tipi HES, RES ve jeotermal projelerinin toplam kurulu gücü 1.098 MW olacak. Bu yıl toplamda 4.394 MW’lik yeni enerji yatırımının devreye alınması bekleniyor. 2018 yılına kadar ise 30.081 MW yeni kurulu gücün sisteme ilave edileceği tahmin ediliyor.

2012-2020 yılları arasında yapılacağı tahmin edilen yıllık yatırım tutarı yaklaşık 5,5 milyar dolar civarında. Nitekim EPDK analizlerine göre de Türkiye’de 2010-2030 döneminde yapılacak enerji yatırımlarının toplamı 225-280 milyar dolara ulaşabilecek.

ENERJİNİN EN BÜYÜKLERİ
1 Ocak 2012 itibariyle devrede olan santrallerin kurulu güçleriyle yapılan hesaplamaya göre, enerjide toplam kurulu kapasitede en büyük özel sektör şirketi Enka Power… Enka Grubu bünyesindeki Enka Power’in halen 4 enerji üretim lisansı bulunuyor. Şirketin 3 doğalgaz kombine çevrim santralinin kurulu gücü 3.984 MW. İnşaat safhasındaki ithal kömür yakıtlı enerji santralinin kurulu gücü ise 800 MW olacak.

İkinci sırada Kazancı Holding bünyesindeki Aksa Enerji var. 2.210 MW’ye ulaşan kurulu gücüyle Aksa, yılda yaklaşık 9 milyar kWh elektrik enerjisi üretiyor. Toplam kapasite açısından üçüncü sırada ise 1.606 MW ile Sabancı Holding bünyesindeki Enerjisa yer alıyor. Avusturyalı Verbund şirketiyle yüzde 50 ortaklığı bulunan Enerjisa, 2015 yılında elektrik enerjisi piyasasında yüzde 10 pay almayı hedefliyor.

Toplam kapasitedeki bu sıralama doğalgaza dayalı santral tipinde de değişmiyor. Yani kamu şirketi EÜAŞ hariç tutulduğunda ilk 3 sırayı yine aynı şirketler paylaşıyor. Bu şirketlerin sadece doğalgaza dayalı santrallerin kurulu gücü sırasıyla 3.984, 1.903 ve 1.318 MW.

Linyit, yerli taşkömürü ve asfaltite dayalı termik santrallerde kamunun (EÜAŞ) kurulu gücü 7.761. Bu yakıt tipinde Ciner Grubu’nun sahip olduğu Park Elektrik’in kurulu gücü 755 MW. Hidroelektrikte 724 MW ile Gama Enerji yine EÜAŞ hariç ilk sırada geliyor. Gama Enerji, General Electric ile Gama Holding’in eşit ortaklığıyla faaliyet gösteriyor.

İkinci sırada 545 MW ile inşaat alanında faaliyet gösteren Cengiz Holding bünyesindeki Cengiz Enerji, üçüncü sırada ise 440 MW ile Sanko Holding bünyesindeki Sanko Enerji yer alıyor.

Rüzgar enerjisinde en büyük üretim kapasitesine sahip şirketler sırasıyla 240 MW ile Bilgin Enerji, 222 MW ile Demirer Holding ve 154 MW ile Aksa Enerji…

Bu yazı, İşte Enerjinin En Büyükleri başlığı altında Para dergisinde yayımlanmıştır. Bütün hakları Erkan Kızılocak’a aittir. Uzun yazı sevmeyenler aşağıdaki çizelgeleri incelemeli..

Toplam kapasitede en büyükler;

Şirket Kurulu Güç (MW)
1. EÜAŞ 24.072
2. Enka Power 3.984
3. Aksa 2.210
4. Enerjisa 1.606
5. Eren Enerji 1.457
6. Oyak Evonik 1.320
7. Gama Enerji (Trakya ve Birecik Elektrik Dahil) 1.245
8. İçdaş 1.005
9. Cengiz Enerji 927
10. Zorlu Enerji 835
11. Park Elektrik 824
12. GDF Suez (Baymina Elektrik) 798
13. Akenerji 652
14. Çolakoğlu (Ova Elektrik Dahil) 572
15. Sanko Enerji 525
16. Unit (Unimar) 504
17. Bis Enerji 410
18. Limak Enerji 348
19. Bilgin Enerji 332
20. Camiş Elektrik 309

HES’te en büyükler;

Şirket Kurulu Güç (MW)
1. EÜAŞ 11.547
2. Gama Enerji (Birecik Dahil) 724
3. Cengiz Enerji 545
4. Sanko Enerji 440
5. Limak Enerji 348
6. Akenerji 282
7. Enerjisa 228
8. Ayen Enerji 184
9. Bereket Enerji 142
10. Akfen Enerji 122
11. Zorlu Enerji 113

RES’in en büyükleri;

Şirket Kurulu Güç (MW)
1. Bilgin Enerji 240,0
2. Demirer Enerji 222,8
3. Aksa Enerji 154,8
4. Zorlu Enerji 135,0
5. Ağaoğlu Enerji 126,0
6. Polat Enerji – EDF 99,5
7. Fina Enerji 87,5
8. Dost Enerji 67,5
9. Sanko Enerji 60,0
10. Borusan EnBW 60,0
11. EnerjiSA 59,9

Doğalgaz çevrimin en büyükleri;

Şirket Kurulu Güç (MW)
1. EÜAŞ 4.083
2. Enka Power 3.984
3. Aksa Enerji 1.903
4. Enerjisa 1.318
5. GDF Suez (Baymina Elektrik) 798
6. Zorlu Enerji 557
7. Unit Elektrik 504
8. Gama Enerji (Trakya Elektrik) 499
9. Bis Enerji 410
10. Çolakoğlu Enerji 382
11. Cengiz Enerji 370

Linyit, yerli taşkömürü ve asfaltitin en büyükleri;

Şirket Kurulu Güç (MW)
1. EÜAŞ 7.761
2. Park Elektrik (Çayırhan dahil) 755

İthal kömürün en büyükleri;

Şirket Kurulu Güç (MW)
1. Eren Enerji 1.360
2. Oyak Evonik 1.320
3. İçdaş Enerji 1.005
4. İsdemir 220
5. Çolakoğlu Metalurji 190

Yeni yeni kıpırdamaya başlayan ve şu sıralar 94,2 MW sınırında gezen jeotermal enerjideki durumsa şöyle;

Şirket Kurulu Güç (MW)    Yer
1. Gürmat A.Ş. 47,40   Aydın-Germencik
2. Menderes A.Ş. 17,45   Aydın-Sultanhisar
3. Zorlu A.Ş. 15,00   Denizli-Sarayköy
4. Tuzla A.Ş. 7,50   Çanakkale-Ayvacık
5. Bereket A.Ş. 6,85   Denizli-Sarayköy

Türkiye’nin Elektrik Üretimi ve Jeotermalin Yeri (Aralık 2011)

2011 Aralık itibariyle Türkiye’nin kurulu gücü 52.310 MW. Bunun % 46,3’ü (% 38,9 + % 7,4) devletin kontrolündedir. % 30,31’i ise serbest üretim şirketlerinin elindedir. Kurulu gücün, % 32,5’i hidrolik (su), % 31’i doğalgaz, % 22,5’i kömür ve % 3’ü rüzgâr (yel) kaynaklarından oluşmaktadır.

9. Kalkınma Planı‘nda belirtildiği şekliyle, jeotermalin doğrudan kullanımında Dünya’da 5., Avrupa’da 1. sıradayız. İddia edilen bu potansiyelin, elektrik üretiminde esamesi okunmuyor, % 0,18, onbinde 18, sondan birinci..


Türkiye’deki elektrik enerjisi üretiminin yakıt cinslerine göre dağılımı. Görüntü: Excel 2011 aracılığıyla.

Bu bilgiler, bir e-posta aracılığıyla geldi. Bu derlemeyi gönderen İlker Şengüler’e teşekkürler. Ayrıntılar için tıklayın!

Yeryuvarı Sahip Olduğu İlk Isısından Daha Fazlasını Şimdiye Kadar Muhafaza Etmiş

Yerküre 4,5 milyar yıldan fazla bir süredir şekilleniyor; ama bir yandan da soğuyor. Yeni bir çalışma, mavi gezegenimizin doğal radyoaktiviteden (ışınetkinlikten) kaynaklanan iç ısısının ancak yarısını açıklıyor. Bu artık ısı, Dünya’nın sıcak bir gaz yumağı, toz ve diğer malzemelerin tümünün birleşmesiyle oluştuğu zamandan beri yani başlangıçta sahip olduğu ısıdan arta kalanıdır.

Bu yeni bulgu, bir Japon dağının derinliklerinde uygulanan deneylerden sonra keşfedilmiş. Bir parçacık fizikçisi (doğabilimcisi) olan Itaru Şimizu (Tohoku Üni., Japonya) ve iş arkadaşları, yerkürenin içinde oluşan radyojenik kökenli ısının —parçacıkların farklı yollarla ürettiği, özellikle de belirli ışınetkin bozunma türleri sırasında- miktarını doğrudan doğruya tahmin etmek için jeonötrinolarını kullanıyor. Bu ısının sebebi, Dünya’nın oluşumdan arta kalan ısıdan ziyade, uranyum ve toryum gibi ışınetkin elementlerin bozunmasından kaynaklanmaktadır. Japonya’daki Kamioka şehrinin yakınlarında bulunan Ikenoyama Dağı’nın derinliklerinde bulunan algılayıcılar (duyargalar) 2002 Mart’ı ile 2009 Kasım’ı arasında 841 nötrino saptamış. Çalışama ekibi, bunlardan 485 nötrinonun nükleer enerji santralleri ile diğer reaktörler ve nükleer atıkların ürünü olduğu düşünüyor. Diğer 245 nötrinonun muhtemel kaynağı olarak, kozmik ışıkların atmosferdeki gaz moleküllerine çarpması sonucu oluştuğu tahmin ediliyor. Araştırmacılar, geriye kalan 111 nötrinonun yeryuvarının içindeki doğal ışınetkinlikle ilgili olduğunu bildiriyor. Farklı bir analitik teknik kullanılarak yapılan hesaplamayla bu sayı 106’ya iniyor.

Sayının az olmasına rağmen, ekibin tahminine göre 4,3 milyon parçacığın ürettiği ışınetkin bozunma sonucu her saniyede yeryüzeyinin her santimetrekaresine uranyum-238 ve toryum-232 nüfuz ediyor. Şimizu, bütün ışınetkinliğin ara vermeden yaklaşık 20 teravatlık bir ısı ürettiğini söylüyor. Önceki araştırmalar, bir 4 teravat ısının daha varolduğunu ileri sürüyor; fakat bu incelemede kullanılan duyargalar potasyum-40’ın ışınetkin bozunmasını tespit edemiyor. Çalışmayı yürüten takım, yerkabuğuna doğru yükselen bu ısının yapılan hesaba göre yaklaşık %54’ünün tamamen radyojenik kökenli olduğunu tahmin ediyor.

Radyojenik ısı ile ilgili önceki tahminler kabaca yeni elde edilen sayıya eşit. Ama araştırmacılar, Güneş sisteminin tümüyle toz ve gaz birleşimiyle varolduğu topağın, o dönem içinde barındırdığı elementlerin genel oranlarını temsil ettiği düşünülen meteorit çözümlemelerine dayanarak, Dünya’nın kimyasal bileşimi hakkında çıkarımda bulunuyorlar. Bir gezegen fizikçisi (doğabilimcisi) olan David Stevenson (Kaliforniya Tek. Ens., ABD) budurumu, “ Bu yüzden, araştırmacıların yerkürenin radyojenik ısısı üzerine yaptıkları yeni öngörü kayda değer bir sonuç içeriyor” şeklinde açıklıyor ve “Bu öngörünün (tahminin, kestirimin, çıkarımın vs.), gerçekçi bir ölçümle ortaya çıktığını görmek çok güzel” diye ekliyor.

Stevenson, “Çünkü ışınetkin bozunma sonucu elde edilen enerji miktarını adım adım biliyoruz. Yeni bulgular sayesinde, yeryuvarının geçmişte ve günümüzde ne kadar ve ne süratle ısı kaybettiğini bulabiliyoruz” diyor. O, özellikle bu bilgilerin, gezegenin ısısıyla kımıldayan tektonik plakların sahip olduğu hareket hızı ile zaman içindeki değişiminin mahiyetini anlamamıza (içyüzünü kavramamıza) yarar sağlayacağını işaret ediyor ve “Yerküredeki ısı üretimi plaka tektoniğini nasıl idare ediyor” diye de ekliyor. Bir de bu ısı üretiminin, dünyanın bir ucundan öbür ucuna dağılım sergileyen yanardağ etkinlikleri gibi jeofiziksel (yerdoğabilimsel) süreçlere de ortalama bir etkisi olmaktadır.

Stevenson, “Hem Dünya’nın içindeki ışınetkinliğin ve hem de başlangıçta varolan ısının gelecekte azalacağını” söylüyor. Mavi gezegenimiz, her 1 milyar yılda bir kabaca 100 °C soğuyor. Bundan dolayı er ya da geç, ölmekte olan solgun Güneş’in giderek azalan ışınları, kim bilir günümüzden birkaç milyar yıl sonra, kıtaları buz tutmuş ve tektonik açıdan ölmüş bir gezegenin üzerine düşecek.

Çalışamnın özü aşaığda ek bilgiler içinse tıklayın!.. (.pdf, 178 kb)

Partial radiogenic heat model for Earth revealed by geoneutrino measurements
The Earth has cooled since its formation, yet the decay of radiogenic isotopes, and in particular uranium, thorium and potassium, in the planet’s interior provides a continuing heat source. The current total heat flux from the Earth to space is 44.2±1.0 TW, but the relative contributions from residual primordial heat and radiogenic decay remain uncertain. However, radiogenic decay can be estimated from the flux of geoneutrinos, electrically neutral particles that are emitted during radioactive decay and can pass through the Earth virtually unaffected. Here we combine precise measurements of the geoneutrino flux from the Kamioka Liquid-Scintillator Antineutrino Detector, Japan, with existing measurements from the Borexino detector, Italy. We find that decay of uranium-238 and thorium-232 together contribute 20.0 (+8.8, -8.6) TW to Earth’s heat flux. The neutrinos emitted from the decay of potassium-40 are below the limits of detection in our experiments, but are known to contribute 4 TW. Taken together, our observations indicate that heat from radioactive decay contributes about half of Earth’s total heat flux. We therefore conclude that Earth’s primordial heat supply has not yet been exhausted.


The left half shows the simulated production distribution for the geoneutrinos detectable with KamLAND, and the right half shows the Earth structure. —Geoneutrino Investigation with KamLAND

Earth Still Retains Much of Its Original Heat
Earth may have formed more than 4.5 billion years ago, but it’s still cooling. A new study reveals that only about half of our planet’s internal heat stems from natural radioactivity. The rest is primordial heat left over from when Earth first coalesced from a hot ball of gas, dust, and other material.

The new finding comes from experiments carried out deep inside a Japanese mountain. Itaru Shimizu, a particle physicist at Tohoku University in Sendai, Japan, and his colleagues used geoneutrinos—particles produced in a variety of ways, particularly during certain types of radioactive decay—to more directly estimate the amount of radiogenic heat produced inside Earth. That’s the heat that comes from the decay of radioactive elements, such as uranium and thorium, rather than the leftover heat from Earth’s formation. Between March 2002 and November 2009, sensors deep inside Mount Ikenoyama, near the town of Kamioka, Japan, detected 841 neutrinos. About 485 of those neutrinos were produced by nuclear power plants and other reactors and by nuclear waste, the team estimates. Another 245 were probably generated by sources such as cosmic rays striking gas molecules in the atmosphere. So only 111 of the neutrinos were associated with natural radioactivity within Earth, the researchers report online today in Nature Geoscience. Using a different analytical technique, they trimmed that tally to 106.

Despite the small number, the team estimates that about 4.3 million of the particles generated by the radioactive decay of uranium-238 and thorium-232 pass through each square centimeter of Earth’s surface each second. The heat continuously generated by all that radioactivity is about 20 terawatts, Shimizu says. Previous studies suggest that the radioactive decay of potassium-40, which can’t be measured by the Japanese sensors, provides another 4 terawatts. Altogether, the team estimates, this radiogenic heat accounts for about 54% of the heat flowing up through Earth’s surface.

Previous estimates of radiogenic heat are roughly the same as the new figure. But they were based on inferences of Earth’s chemical composition derived from analyses of meteorites, which presumably represent the overall proportions of elements in the cloud of dust and gas from which the solar system coalesced. So the team’s new estimate of Earth’s radiogenic heat is a significant result, says David Stevenson, a planetary physicist at the California Institute of Technology in Pasadena. “It’s nice to see this [estimate] emerging from an actual measurement.”

Because radioactive decay proceeds at a known pace, the findings reveal how much heat Earth is losing now and the rate at which it lost heat in the past, Stevenson says. In particular, the data may provide insights into how the speeds at which Earth’s tectonic plates have moved—movements powered by the planet’s heat—may have changed through time, he notes. “Plate tectonics is how Earth controls its heat output,” he adds. And, on average, that heat output also influences geophysical processes such as the overall rate of volcanic activity.

Earth’s internal radioactivity and its primordial heat will both diminish in future years, Stevenson says. The planet is now cooling about 100°C every 1 billion years, so eventually, maybe several billions of years from now, the waning rays of a dying sun will shine down on a tectonically dead planet whose continents are frozen in place.

Kaynakça
Perkins, S., Earth Still Retains Much of Its Original Heat, 14 Ağustos 2011 tarihinde ulaşıldı.

Yazar adı ve yayın adı kaynak belirtilerek özgürce kullanılabilir.
Perkins, S., 2011. Yeryuvarı Sahip Olduğu İlk Isısından Daha Fazlasını Şimdiye Kadar Muhafaza Etmiş, çev. Güler, B., www.yerbilimleri.com

Bir Yılan Hikâyesi: Nükleer Santral ve/veya Nükleer Enerji

* Nükleer proje termikten farklı

Alper Emir: Ateşin yanması için hava gerekli ama Güneş nasıl yanıyor?
Vural Altın: Yıldızların enerji kaynağı, yüksek basınç altında ve sıcaklıkta çarpışan çekirdeklerin kaynaşmasıyla açığa çıkan çekirdek enerjisi. Atomların kimyasal tepkimeye girerken, örneğin oksitlenirken açığa çıkardıkları enerji değil. O yüksek sıcaklıklarda, atomlar büyük oranda iyonlaşmış halde; kimyasal bağ kurmaları ya da kimyasal tepkimelere girmeleri mümkün değil.

Elektrik üretimi için buhar eldesi; termik santralde (ısıl merkezde), fosil yakıtla ısıtılan bir kazanda, nükleer santralde (çekirdek merkezde) ise, içinde fisyon (parçalanma) tepkimelerinin yer aldığı “kalp” denilen bir tankta başlar. Termik santralle nükleer santral arasındaki temel yapısal fark, bu “buhar temin sistemi”dir; diğer bileşenler benzer…

Fisyon, kimyasal tepkimenin milyon katı kadar enerji açığa çıkardığından, kalpteki birim hacim başına ısı üretimi, kazandakinden çok daha yüksektir. Yoğun enerji üretimi, yoğun soğutma gerektirir ve kalpten birim zamanda çok daha büyük miktarda su geçirilir. Kalp ve civar bileşenlerdeki basınç ve sıcaklıklar, kazandakilere oranla çok yüksektir. Malzemeler zor koşullar altında çalışır. Ayrıca, içlerinde dolaşan fisyon ürünü ve nötron gibi yüksek enerjili parçacıklar, mikro ölçekte hasarlara yol açar ve bu hasarlar zamanla birikir. Bu yüzden, özellikle kalp ve civarındaki bileşenlerin yapımında kullanılan malzemelerin kaliteli ve dayanıklı olması gerekir. Daha uzun işletme ömrü için, daha da kaliteli…

Öte yandan bir termik santralin atıkları, üretildikçe, kontrollü bir şekilde de olsa, baca gazı veya kül şeklinde çevreye salınır. Bir nükleer reaktörde ise, atıkların hemen tümü kalpte saklanır ve işletme sırasında biriken radyoaktivitenin çevreden yalıtılması, kalbi soğutan suyun da çevreye sızmaması lazımdır. Bu zorunluluk reaktör bileşenlerinin, özellikle bağlantı yüzeylerinde, mikronlar düzeyinde duyarlılıkla imalatını gerektirir. Dolayısıyla, bir reaktörde kullanılan pompa, boru, somun, cıvata gibi bileşenlerin, termik santraldeki benzerlerine göre, çok daha kaliteli malzemeler kullanılarak yüksek duyarlılıkla imal edilmiş, “nükleer sınıfı” bileşenler olması şarttır. Maliyeti arttıran bir etken…

Bir termik santral kazasının, örneğin kazan patlamasının etkileri, kısa vadeli ve kısa menzillidir; hemen yalnızca santral çalışanlarını ilgilendiren bir “yerel güvenlik riski” oluşturur. Fakat bir nükleer reaktörün kalbinde hasara yol açabilen bir kaza, işletme sırasında çevreye salınmayıp da kalpte biriktirilmiş olan radyoaktif maddelerden bazılarının çevreye sızması olasılığını doğurur. Bunların meteoroloji koşullarına bağlı olarak, geniş alanlara yayılıp, onlarca yıl süreyle ciddi radyasyon tehdidine yol açması mümkündür. Dolayısıyla böyle bir kaza olasılığı, tüm ülkeyle birlikte, yakın coğrafyaları da ilgilendirir; yani “uluslararası güvenlik riski”dir.

Öte yandan bir termik santralde, yakıt akışı kesildiğinde, enerji üretimi durur. Fakat nükleer reaktörde, acil bir durum gereği reaktör kapatılıp zincirleme tepkime durdurulmuş olsa dahi, enerji üretimi, kalpteki radyoaktivite nedeniyle, hızla azalarak da olsa devam eder. Bu yüzden, kalbin bir süre daha soğutulması gerekir. Oysa kapatmaya yol açan acil durum aynı zamanda, soğutma sisteminin çalışmasını da imkansız hale getirmiş olabilir. Nitekim bir nükleer reaktör için en ciddi kaza senaryosu, “soğutucu kaybı” yüzünden, kalbin kısmen veya tümüyle erimesidir.

Böyle bir kazanın gerçekleşme olasılığı, kalbin soğutma suyu halkalarının ve pompalarının, birden fazla sayıda ve yedekli olmasıyla azaltılır. Ayrıca, olağan işletme sırasında reaktörün ürettiği elektrikle çalışan pompa ve vana gibi bileşenler, acil durum nedeniyle elektrik kesildiğinde otomatik olarak devreye giren, örneğin dizel jeneratörler gibi yedek güç kaynaklarıyla desteklenmiş olmak zorundadır. Bu da yeterli görülmez ve kalbin olağan soğutma halkalarının dışında, soğutucu kaybı halinde otomatik olarak devreye giren, bağımsız bir “acil durum soğutma sistemi” yedekte tutulur. Bu güvenlik sistemlerini, iç veya dış güç kaynaklarıyla çalışan “aktif” bileşenlerden oluşturmak yerine, yerçekimi veya doğal taşınım gibi asla kesintiye uğramayan etkenlere dayandıran “pasif güvenlik” yaklaşımı, sistemlerin güvenilirliğini arttırır. Yine de, kalp hasarı olasılığını sıfıra indirmek mümkün değildir. Bu olasılığın, elektrik üretimi uğruna göze alınabilecek kadar düşük, örneğin on bin yılda bir’den az olması şart koşulur.

Olasılığı düşük de olsa kazanın gerçekleşmesi halinde çevrenin etkilenmemesi için, kalp ve civar bileşenler, çelikten bir zırhın içinde konumlandırılıp, zırhın etrafı, bazı tasarımlarda uçak çarpması da dahil olmak üzere dışarıdan gelebilecek darbelere karşı dayanıklı, demir takviyeli kalın bir beton kabukla kaplanır. Bu çelik astarlı beton “koruma binası”nın, kazanın sonuçlarını çevreye sızdırmayıp, içinde hapsedecek güçte olması lazımdır. Çünkü tasarımında, yakın yerleşim birimlerinin tahliye gibi sert güvenlik önlemleriyle rahatsız edilmemesi esas tutulur. Tasarım böyle. İnşası ayrı bir konu…


Büyütmek için tıklayın! Dünya’daki nükleer santralların (çekirdek merkezlerinin) durumu.

Sonuç olarak, bu ek güvenlik önlemleri ve yüksek kalite gereksinimleri, bir nükleer santralin gecelik maliyetini, termik emsalinden yüksek kılar. Buna karşılık, nükleer reaktörün yakıt ve işletme masrafları daha düşüktür. O kadar ki, bir termik santralde üretilen elektriğin birim maliyetinin yaklaşık yüzde 20’si ilk yatırım, kalan yüzde 80’i yakıt ve işletme masraflarından oluşurken, bir nükleer santral için bu oranlar, yaklaşık tersinedir. Öte yandan, bir termik santral 1-2 yıl içinde inşa edilebilirken, bir nükleer santralin inşası, sistemin karmaşıklığı nedeniyle, en az 4-5 yıl alır. İlk yatırımın yüksek, inşaat süresinin uzun olması, projenin finans yönünü, teknik yönü kadar karmaşık ve onunla iç içe hale getirir. Çünkü projenin karlılığı, paranın zaman değerini temsil eden “iskonto haddi” ile inşaat süresine bağlıdır. Şöyle ki; belli bir inşaat süresi için iskonto haddi arttıkça veya belli bir iskonto haddi için inşaat süresi uzadıkça, proje kârlı olmaktan uzaklaşır. Öte yandan, iskonto haddini piyasalar belirlerken, inşaat süresi kontrol edilebilir bir parametredir. Örneğin 5 yılda tamamlanan bir proje kârlı olabilirken, inşası 10 yılı aştığı takdirde iflasa yol açabilir. Dolayısıyla üstlenici grup, finansmanı bir kez temin ettikten sonra, bu ikinci parametre üzerine yoğunlaşır: inşaat süresi. Grup için proje, faiz yükü nedeniyle, zamana karşı bir yarıştır. Bir kez başlandıktan sonra, hızla tamamlanması gerekir. Grubun bu motivasyonu, güvenlik gereksinimleriyle çelişebilir…

Bir nükleer santral birkaç bin parçadan oluşur. Bu parçaların uygun bir şekilde bir araya getirilip alt sistemlerin oluşturulması, alt sistemlerin de uyum içinde çalışacak biçimde eşleştirilmesi gerekir. Projenin bu kısmında, bazıları zamanda paralel seyreden yüzlerce alt süreç ve alt süreçlerin uç uca eklendiği, 60 kadar ‘aşama’ var. Her biri tamamlandığında, o aşamayı oluşturan süreçlerin tasarıma sadakat ve kalite denetimlerinin yapılıp, bir sonraki aşamaya başlanması için onay verilmesi gerekir. Benzeri denetimler bir termik projede, santralin sahibi olan kuruluş veya bu kuruluşun yetkilendirdiği uzman bir danışmanlık firması tarafından yapılır. Halbuki bir nükleer projenin ayrıca, güvenliğinin ulusal boyutu nedeniyle; “ulusal nükleer lisanslama, düzenleme ve denetleme”den sorumlu özerk bir kamu kuruluşu tarafından lisanslanıp denetlenmesi zorunludur. Genelde “ulusal nükleer düzenleme kurulu” (UNDK) olarak anılan bu kurulun; görevlerini seri ve de isabetli bir şekilde yerine getirebilmesi için; lisanslama konusunda deneyimli ve güvenlik mevzuatına hakim, uyum içinde çalışabilen, yeterli donanıma sahip bir ekipten oluşması gerekiyor. Denetimlerin uluslararası boyutu da var…

Nükleer enerji üretimi, silahlanma yeteneğini de beraberinde getirebildiğinden, teknolojinin alışverişi, “nükleer silahların yayılmasına karşı anlaşma” (NPT) kapsamında gerçekleşir. Anlaşma üye ülkeleri, teknolojinin barışçıl amaçlarla kullanımını takiple yükümlendiriyor. Anlaşmanın denetçisi, Birleşmiş Milletler’in bir alt kuruluşu olan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA). Ayrıca, nükleer sınıfı malzeme ve donanım üreten firmalar arasında, Londra Grubu gibi, niyeti kuşkulu görünen projeleri boykot amacıyla oluşturulmuş kuruluşlar var. Tabii, komşu ülkelerin de bir nükleer projeyi yakından izlemeleri doğal…

Son olarak, bir termik santral işletme ömrünü tamamladığında, atıkları bir veya diğer şekilde elden çıkarılmış olur; santral sökülüp, yeri başka amaçlarla kullanılabilir. Oysa bir nükleer reaktörün özel yöntemlerle sökülmesi, ürettiği kullanılmış yakıt ve üst düzey radyoaktif atıkların, üç asır kadar süreyle çevreden yalıtılıp korunması gerekir. Kamuoylarının hassas olduğu bir konu…

Bu durumda sahnede, dört tane aktör var: Üstlenici grup, reaktörün sahibi olan kuruluş; bu ikincisi grubun üyesi olabilir; UNDK ve IAEA. Bu aktörlerin, sorumluluklarını zaafa uğratmaksızın, uyumlu ve yakın bir çalışma içinde olmaları gerekir. Proje başladıktan sonra, özellikle üstlenici grup, sahip kuruluş ve UNDK arasındaki işbirliği ve eşgüdüm yoğun olmak zorundadır. Ayrıca, eğer teknoloji transferi de hedefleniyorsa, o zaman sahneye nükleer teknoloji araştırma ve geliştirme çalışmalarını teşvikle yükümlü, ulusal, örneğin TAEK gibi bir kuruluş daha çıkar. Çünkü projenin, uzun vadeli eğitim programları ve yan ulusal projelerle paralel yürütülmesi zorunluluğu doğar. Üstenici grup teklifini vermeden önce, ilgili kuruluşlarla arasındaki eşgüdümün ne denli sağlıklı yürüyebileceğini dikkatle tartar ve yol boyunca eşgüdüm aksamalarından kaynaklanabilecek olan gecikmeleri, “1’den büyük ‘emniyet faktörleri’ ile maliyete yansıtır. Belirsizlikler ne kadar fazla ise, maliyet o kadar yüksek çıkar.” 1 Dolayısıyla, bir nükleer projenin, özellikle de ilkinin, tüm aşamalarının önceden ayrıntısıyla çalışılıp, bir yol haritasının çıkarılmış ve gerekli altyapının hazırlanmış olması gerekir. Karar süreçlerinin paylaşılması anlamına gelmemekle birlikte, yol boyunca iç ve dış kamuoyunu, şeffaf ve samimi biçimde bilgilendirmek de önemli. 21 c/kWh fiyatla karşılaşmamak için. Proje icrasının aksamasız seyri açısından…

* NTV BLM dergisinin Eylül 2009 sayısındaki forum köşesinde yayınlanan bu metnin tamamı Vural Altın‘a aittir.

Kaynakça
NTVMSNC, 2011. Nükleer proje termikten farklı, NTV Bilim, NTVMSNC, İstanbul, Türkiye, 8 Mayıs 2011 tarihinde ulaşılmıştır.
NTVMSNC, 2011. Siz sorun, NTV BLM söylesin, NTVMSNC, İstanbul, Türkiye, 8 Mayıs 2011 tarihinde ulaşılmıştır.

Radyoaktif Sıçramalar

Günümüz dünyasının, birçok gereksinimi var. Bunlardan en önemlisi ise enerji gereksinimidir. Sıkıntının ne kadar büyük olduğunu, etrafımıza bakarak, daha açık söylemek gerekirse Ortadoğu’ya (belki de lanetli topraklara) bakarak rahatça görebiliriz.

Enerji üretebilmek için birçok yöntem kullanılmaktadır. Bunların başında fosil yakıtlardan üretilen enerji gelmektedir. Milyonlarca ya da milyarlarca yıl önce çürümüş canlı kalıntılarından (bitkiler ve hayvanlar) oluşan kömür, petrol (kaya yağı), doğalgaz gibi maddeler fosil yakıtları oluşturur. Ama mevcut rezervlerin (/birikintilerin, yığınların) azalması sonucu her geçen gün enerji üretmek için gerekli olan hammadde fiyatları artmaktadır. Bu yüzden insanoğlu gerekli enerji gereksinimini sağlamak için yeni yöntemler aramaktadır. Bu yöntemler yel, güneş, dalga, jeotermal gibi yenilenebilir enerji türleri ve nükleer (çekirdeksel) enerjidir.

Yaşamın kaynağı olan Güneş, nükleer bir santraldir ve enerjisinin kaynağını atom çekirdeklerinde meydana gelen füzyon (çekirdek birleşmesi) tepkimeleri oluşturur. Kontrol altına alınabilecek füzyon tepkimelerinin, sonsuz enerjinin anahtarı olduğu düşünülmektedir. Kontrol edilemeyen füzyon tepkimeleri ise hidrojen bombasının temelini oluşturur. Güneş’te meydana gelen bu tepkimler, kontrol altında olmadığı için ileride, gerçekleşen tepkimelerin son bulmasıyla birlikte Dünya’daki yaşamın da sona ereceği düşünülmektedir.

İsterseniz atom çekirdeklerinden elde edilen enerji biraz açalım. Fosil yakıtlarla üretilen enerji ile nükleer enerji arasındaki en büyük fark fisyon (çekirdek parçalanması) tepkimesiyle daha az malzeme harcanmasına rağmen daha fazla enerji üretilebilmesidir. Daha net fotoğraf çekmek için bir örnek vermek gerekirse, yaklaşık üç ton kömürün yanmasıyla açığa çıkan enerjinin, bir gram uranyumdan elde edilen enerjiye eşit olduğunu söyleyebiliriz. (Petrucci vd. 2002) Yalnız nükleer enerji üretiminde kullanılan uranyumun da dünya üzerinde bir miktar rezervi bulunmaktadır. Hammadde fiyatlarındaki artış, uranyum içinde geçerlidir. Ayrıca günümüzde herkesin ağzına dolanan ve insanların sebep olduğu düşünülen; ama doğal bir süreç olan küresel ısınmayı (en doğru cevabı ikimbilimciler verecektir), hızlandıran (tam anlamıyla bir katalizör işlevindeki) fosil yakıtlara göre nükleer enerji, atmosfere daha az miktarda karbondioksit salıverir.

İlk bölüm gerek teknik, gerek ayrıntı bilgiler, gerekse terim çokluğu nedeniyle sizleri sıkmış olabilir; ama yazının devamı için ön açıcı olacağını düşünüyorum. Şimdi bunları cebimize koyup, yola koyulalım.

Neden nükleer enerjiye karşı çıkılıyor derseniz, bence en büyük neden, bu enerjinin kontrol edilmesinin çok büyük bir sorun olması ve kontrol dışına çıkan enerjinin, bir bomba olarak geri dönmesidir. İnsanın olduğu hiçbir işin yüzde yüz güvenilirliğe sahip olmadığı başka bir değişle mutlaka bir hatanın olacağı göz önünde bulundurulursa ve hata kabul etmeyen bu enerji türünün ne kadar tehlikeli olabileceği düşünülürse ve son olarak geçmişte yaşanan örneklere de bakılırsa bu soru işaretinin yerini bir ünlem işareti almaktadır. Burada demek istenen, sadece nükleer enerji sistemleri değildir; insan yapımı bütün işlerde hata payı mutlaka vardır ve olacaktır.

Diğer önemli bir nedense, santralde enerji üretimi sonucu meydana gelen tepkimelerin bir ürünü olarak elde edilen atıkların, ayrı bir sorun olmasıdır. Neden sorun oluşturuyor derseniz, radyoaktif (ışınetkin) atıklar, radyasyon (ışınım) yaymaktadır ve tüm canlılar için zararsız radyasyon miktarının sıfır olduğu bilinen bir gerçektir. (Erdoğan, 2005) Günümüz teknolojisiyle nükleer atıkları güvenli bir şekilde yok etmenin imkânsız olduğu gerçekliğiyle denklem tamamlanınca, sonucunu görmek zor olmayacaktır. Tabi ki canlılar belli bir miktar radyasyona sahip; ama burada kastedilen sıfır, mevcut doğal dengedeki değer.

Peki, nükleer enerjinin tarihte ki yeri ne derseniz, ilk göze çarpan sonsuz enerjinin umudu olarak ortaya çıkışı, süreç içinde uygulamalı bir şekilde hayata geçirildiği ve daha sonraları nükleer silahlanma için kullanıldığı görülmektedir. Ukrayna’da yaşanan ve büyük bir coğrafyayı etkileyen Çernobil felaketinden sonra çöküş dönemine girmektedir. Bu olaydan sonra kimi ülkeler nükleer programını askıya almış, kimileriyse nükleer santrallerinin çalışmalarını askıya almış veya kapatmış. Günümüzde ise güçlü olanın güçsüz olanın yürüttüğü çalışmaları engellemeye çalıştığı; ama gözünü açan maymunun, ağzının suları akarak baktığı bir teknoloji belki de bir silahlanma aracı.

Kurduğum cümleler kafanızı karıştırdıysa, kendime göre kısaca özetlemeye çalışayım. Dünya üzerinde bu teknolojiye sahip olsun ya da olmasın kimi ülkeler enerji gücü, kimi ülkeler silah gücü olarak kullanmaya çalışırken, kimileri ise kurtulabilmek için bir yol aramaktadır. Dünya’da nükleer enerjiye sahip olmak isteyen ülkelere bakıldığında, aslında istenilen şeyin gerçekten enerji olmadığı ve nükleer silah gücüne sahip olma arzusu olduğu açık bir şekilde de görülmektedir.

Bu kadar attın, tuttun da kimlerde var bu teknoloji derseniz. Ülkesinde nükleer santral olanların teknolojinin bütün nimetlerinden yararlandığını ve ilk önce gözümüzü onlara çevirmemizi tavsiye ederim. Altı ülke -Almanya, Birleşik Devletler, Fransa, Güney Kore, Japonya, Rusya- dünyadaki nükleer enerjinin yaklaşık %75’ini üretmektedir. Bildiğim kadarıyla füzyon tepkimelerini gerçekleştiren üç ülke -Birleşik Devletler, Fransa ve Çin- vardır. Kısaca nükleer santrali olan ülkelerin görebildiğimiz yönlerine değinelim. (bkz. Tablo 1)

Tablo 1. Dünya’daki Nükleer Santraller (Schneider vd. 2004) *Bu değerler değişkendir.
*Bu değerler değişkendir.
Tablo 1. Dünya’daki Nükleer Santraller (Schneider vd. 2004)

Almanya Federal Cumhuriyeti, 32 yaşındaki nükleer santralleri kapatma kararını aldı. Bu teknolojiye sahip diğer ülkelerden farklı bir yol izliyor ve görüntü itibariyle kurtulmaya çalışıyor.

Arjantin Cumhuriyeti, 1979’dan beri felce uğrayan bir nükleer santral inşaatının sahibidir.

Amerika Birleşik Devletleri, mevcut enerji gereksinimi göz önüne alındığında ayrı bir kefeye koyulmalıdır. Bu açıdan bakınca mevcut reaktörlerde yapılan iyileştirmeler sonucu elde ettiği nükleer enerjiyi üçe katlamıştır ve Ekim 1973’den beri yeni bir nükleer santral siparişi yoktur. Ama mevcut nükleer santrallerin kapatılma süresini 60 yıla çıkarmak için girişimleri vardır; fakat atık sorununun giderek artması en büyük engeli oluşturmaktadır. Ayrıca sürdürdüğü program içeriğinde hidrojen zenginleştirilmesi yani kontrol altındaki füzyon tepkimeleriyle birlikte sonsuz enerjinin anahtarını aramaktadır.

Belçika Krallığı, 40 yaşını doldurduğu için mevcut santrallerini 2014–2025 yılları arasında kapatacaktır. Bilinen herhangi bir yatırımı da bulunmamaktadır.

Brezilya Federal Cumhuriyeti, hüsranla sonuçlanan bir santral inşaatı geçirmiştir.

Bulgaristan Cumhuriyeti, mevcut reaktörler aşamalı bir şekilde kapatmaktadır ve iki tane yeni nükleer santral siparişi ya da planı bulunmaktadır.

Büyük Britanya Krallığı, bir çoğu 30 yaşın üzerinde olan reaktöre sahip (teknolojiye sahip diğer ülkelere göre) verimsiz santralleri bulunmaktadır. Geri kazanılan atıkların (plütonyum gibi) tekrar yakıt olarak kullanılması ve yürüttüğü diğer çalışmalarla bu teknolojiye kapılarını kapatmamıştır.

Çek Cumhuriyeti, ileriki günlerde nükleer santral sipariş verme olasılığının çok yüksek göründüğü ve planları devamlı değişen; kısaca kararsız bir ülkedir.

Çin Halk Cumhuriyeti, ucuz iş gücü sayesinde üretimin yeni merkezi olmuştur. Nükleer enerji kullanımının çok düşük olduğu görülmektedir ve yeni nükleer santral siparişi veya siparişleri olsa bile enerji gereksiniminin büyük bir bölümünü elindeki mevcut kömür ve doğalgaz kaynaklarından sağlayacağı görülmektedir. Ayrıca 2006 yılında füzyon tepkimeleri denemeleri yaptığını ve başarıyla geçekleştirdiği açıklamıştır.

Ermenistan Cumhuriyeti, 1988’de yaşadığı deprem sonucu nükleer santralini kapatmıştır. 1993 yılındaki ekonomik kriz sonucu santralin bazı üniteleri tekrar devreye girmiştir.

Finlandiya Cumhuriyeti, kişi başına düşen elektrik tüketimi oranıyla dünya beşincisidir. Bunun ana nedeni ısınmak için elektrik kullanılmasıdır. Nükleer santral siparişi olacağı tahmin edilmektedir.

Fransa Cumhuriyeti, nükleer çalışmalara en fazla önem veren ülkelerden biridir. Elektrik enerjisinin büyük bir bölümü nükleer enerjiden sağladığı gibi, üretim fazlası elektriği ise komşu ülkelere satmaktadır. Hatta kimi zaman enerji fazlalığından dolayı santralleri geçici süre kapatmaktadır. Ayrıca yakıt üretimi ve plütonyum tesisleri ile uranyumun dönüştürülmesi ve zenginleştirilmesi gibi nükleer bir programa sahiptir. Füzyonun sırrını ulaşmayı amaçlamaktadır.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika kıtasındaki tek nükleer reaktörün olduğu yerdir. Bu santral 4. nesil (bilinen son teknoloji) reaktöre sahiptir. Herhangi bir arızanın, insansız çözümlenmesi ve kazalara yol açmasını önlemek için deneme amaçlı kurulmuştur. Kötü bir biçimde tanımlarsak kobay görüntüsündedir.

Hindistan Cumhuriyeti, nükleer enerjiyi askeri amaçlarında kullanmıştır. Şu anda sekiz santral yapım aşamasındadır.

Hollanda Krallığı, nükleere sıcak bakmayan bir ülke görüntüsündedir.

İran İslam Cumhuriyeti, yeni bir nükleer santral siparişi verme olasılığından çok mevcut nükleer programıyla dünya gündemindeki yerini korumaktadır. Başta Birleşmiş Miletler Güvenlik Konseyi olmak üzere bir çok uluslararası konsey, ajans, kurum ve kuruluş İran’ın uranyum zenginleştirmesi programını durdurmadığı zaman kendisine yaptırımlar uygulayacağını söylemektedir. Tabi ki bu programı sürdüren tek ülke burası değildir.

İspanya Krallığı, gelen son hükümetle birlikte nükleer programını bırakma kararı almıştır. Kyoto Protokolü’ne uyarak, sera gazı salınımını azaltmaya yönelik yenilenebilir enerji kaynaklarına geçeceğini açıklanmıştır.

İsveç Krallığı, Avrupa’nın en çok enerji tüketen, Dünya’da ise dördüncü sıradaki ülkedir. Ülkenin bu kadar enerjiye gereksiniminin olmasındaki en büyük etken ısınmada elektrik kullanılmasıdır. Buna rağmen mevcut santrallerini kademeli bir şekilde kapatma kararı almıştır ve santral siparişi yoktur.

İsviçre Konfederasyonu, nükleer enerji konusunda defalarca referanduma gitmiştir. Bu referandumlarda kademeli kapatma ile ilgili bir gelişme olmamasına rağmen yeni bir nükleer santral siparişi yakın gelecekte zor görünmektedir.

İtalya Cumhuriyeti, 1986 yılında Ukrayna’da yaşanan Çernobil kazasından sonra mevcut bütün santrallerini kapatmıştır.

Japonya Krallığı, radyasyonun tehlikesini en iyi bilenlerdendir. 2. Dünya Savaşı sırasında Birleşik Devletler tarafından Hiroşima ve Nagazaki şehirlerine atom bombası atılmıştı ve savaş Japonlar için bitmişti. 1995’te Monju hızlı üreticisinde sodyum sızıntısı meydana gelmiştir. Mart 1997’de Tokai’de yeniden işlenen atıkların patlaması ile Eylül 1999’da yakıt işletme tesisinde meydana tehlikeli bir kaza yaşanmıştır. 9 Ağustos 2004’de Mihama-3’de meydana gelen gaz sızıntısından sonra 5 işçinin ölmesiyle sonuçlanan vahim olayları, Tokyo Elektrik Enerji Şirketi’nin reaktörlerdeki çatlakları gizleyerek yaptığı sahtekârlık süslemektedir. 17 Temmuz 2007 tarihli depremle dünyanın şu an en büyük nükleer enerji santrali olarak kabul edilen Kaşivazaki Kariva’da sızıntı meydana gelmiştir. Yapılan plütonyum ayrıştırma santrali, yeni nükleer santral siparişleri ve nükleer program faaliyetlerin giderek artacağını göstermektedir.

Kanada Dominyonu, dünyadaki uranyum rezervinin büyük bir kısmına sahiptir ve nükleer enerjiye yatırım yapan ilk ülkelerdendir. Bu yüzden ağır sulu reaktörlerinde enerji üretmek için doğal uranyum (işlenmemiş) kullanılmaktadır. Bu teknolojiyi Arjantin, Çin, Güney Kore, Hindistan, Pakistan ve Romanya’ya da satmıştır. Nükleer programlarının devam edeceği düşünülmektedir.

Kazakistan Cumhuriyeti, ülkedeki tek santrali kapatmıştır.

Kuzey Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, şu günlerde dünyanın gözünü çevirdiği başka bir ülkedir. 2002’de Birleşik Devletler bu ülkeyi “Kore Yarımadası ve Çevresinde Barış ve İstikrar Taahhütü”nü (KEDO) bozmakla suçladı. Böyle olmadığı ortaya çıkınca “Nükleer Silahsızlaşma Antlaşması”ndan (NPT) ayrılan Kuzey Kore, açıkça nükleer silah üretimine geçtiğini belirtti ve nükleer santral projesini askıya aldı.

Litvanya Cumhuriyeti, dünyadaki elektrik üretiminde nükleer enerjinin en büyük paya sahip olduğu ülkedir. %250 elektrik fazlası bulunmaktadır.

Macaristan Cumhuriyeti, 10 Nisan 2003’te temizleme tankının içinde 30 yakıt çubuğunun (3 ton civarında uranyum ve çeşitli tehlikeli kütleler) bulunduğu soğutma sisteminde oluşan bir kaza sonucunda Kripton–85 gazında ani bir atış olmuş ve tehlikenin bir patlamaya dönüşmemesi için asal gazlar çevreye salınmıştır. Bu vahim olaydan sonra herhangi bir önlem alınmadığı gibi nükleer programa devam edilmiştir.

Meksika Federal Cumhuriyeti, 1960’larda araştırmalara (fizibilite) başlanmış, 1970’lerde inşaatları başlamış ve 1990’larda nükleer santrallerini tamamlamıştır.

Pakistan İslam Cumhuriyeti, Hindistan’ın askeri amaçla bu işe girmesinden dolayı nükleere bulaşmıştır.

Romanya Cumhuriyeti, finansal sorunlar yüzünden bir santral hâlâ inşaat halindedir.

Rusya Federasyonu, 1954 yılında nükleer santrali elektrik şebekesine bağlayan ilk ülke olmuştur. Dünyadaki işlenmiş uranyumun %8,5’ini üretmektedir. Kullanılan uranyumu tekrar işleyerek zenginleştirme ve yüksek zenginleştirmeyle Avrupa Birliği ülkelerinin %35’lik gereksinimini karşılamaktadır. 1986’dan beri yeni bir nükleer santral siparişi yoktur ve mevcut reaktörlerde iyileştirme çalışmaları devam etmektedir. Yapım aşamasında finansal sorunları olan santralleri de vardır ve yeni bir santral konusunda istekli davranılmaktadır. Ayrıca kullandıkları teknoloji Çin, Hindistan ve İran’a satmıştır.

Slovakya Cumhuriyeti, iki reaktörünü kapatacaktır ve yeni santral için finansal sorunlarını halletmeye çalışmaktadır.

Slovenya Cumhuriyeti, dünyada iki ülkenin (Slovenya-Hırvatistan) bir nükleer santrale sahip olduğu tek örnektir.

Tayvan (Çin Cumhuriyeti), birçok ülke tarafından tanınmamaktadır. Ülkenin tüm enerji santralleri Birleşik Devletler tarafından yapılmıştır ve yapım aşamasında olan kaynar su tipli reaktörler bulunmaktadır.

Ukrayna Cumhuriyeti, altı reaktörlü ilk nükleer santralini Çernobil’de kurdu; ama 4 reaktörü tamamlanabildi. Çünkü 1986’da 4. reaktörde meydana gelen patlama buna izin vermemişti. Daha sonra 4. reaktör dışındaki 3 reaktör işler hale getirildi ve 2 numaralı reaktör Ekim 1990’daki kazaya kadar devredeydi. Bir yandan da Çernobil’i yenileme ve geliştirme çabaları sürüyor başka bir yandan yeni santraller inşaa ediliyor. Sonuç olarak bu ülkenin finansal sıkıntıları altında yeni nükleer santral siparişleri vardır ve nükleer programına devam etmektedir.

Nükleere kesinlikle hayır veya kesinlikle evet demek benim için çok zor. Güneş ile atom bombası aynı; yani nükleer enerji ve nükleer silah arasında çok ince bir çizgi olduğu apaçık ortada, insanoğlu mavi gezegende nefes aldığı sürece, radyoaktif sıçramalar, tepkimenin doğası gereği devam edecektir. Önemli olansa, üstüne sıçratmamak değil kimseye sıçratmamaktır…

Kaynakça:
Erdoğan, L. T. 2005. Türkiye’nin Nükleer Rönesansı, Ankara, jmo.org.tr, 28 Mart 2008 tarihinde ulaşılmıştır.
Petrucci, R. H. Harwood, W. S. Herring, F. G. 2002. General Chemistry Principles and Modern Applications. Prentice Hall. New Jersey.
Schneider, M. Froggatt, A. 2004. Dünya Nükleer Endüstrisinin Durum Raporu, çev. Çeviri Grubu, İstanbul, yesiller.org, 28 Mart 2008 tarihinde ulaşılmıştır.

Yazar adı ve yayın adı kaynak belirtilerek özgürce kullanılabilir.
Güler, B. 2008. Radyoaktif Sıçramalar, yerbilimleri.com