Sağanak yağışın etkili olduğu Ordu’da yağmur, Kurşun-Çinko-Bakır maden ocağının atıkların depolandığı havuzların taşmasına sebep olmuş. Taşan atıklar şehrin içme suyunun sağlandığı Melet Irmağı’na karışmış. Irmaktaki suda yapılan çözümlemeler sonucu kurşun miktarı 338 miligram olarak saptanmış. İçme suyu standartlarına göre, suyun 1 metreküpünde en çok 3 miligram kurşun bulunabilir. Haliyle Melet Irmağı’ndan su alımı durduruldu. Kentin 1 günlük suyu kaldığı için keson kuyulardan içme suyu sağlanacak. Daha fazlası için Ordu Belediyesi başkan yardımcısının NTV’deki açıklamaları..

Burada görüntü var, göremiyorsanız http://www.youtube.com/watch?v=BJEFy-2aLr8

Ordu’nun Kabadüz ilçesi Akgüney Köyü’nde bulunan ve Zamantı Madencilik (Nesko Maden) firmasına ait kurşun, çinko, bakır üretimi yapılan maden ocağından çıkan pasaların bulunduğu havuzlarda ilk olarak 29 Temmuz 2009 tarihinde meydana gelen çökme nedeniyle içme suyunun sağlandığı Melet Irmağı kirlenmiş. Bu olaydan sonra firma hakkında Çevre Kanununa muhalefet suçundan 07 Ağustos 2009 tarihinde 77.656 TL idari para cezası verilmiş. Ayrıca 31 Temmuz 2009 tarihli Valilik Olur’u ile firmanın faaliyeti durdurulmuş.

Fakat faaliyette olmayan maden tesisinde, 23 Eylül 2009 Çarşamba günü sabah erken saatlerde meydana aşırı yağışlar nedeniyle pasa havuzunun üst seviyesine kadar dolan yağmur suyu, ikinci emniyet havuzunun üst kısmında sedde yıkımına sebebiyet vermiştir. Bu nedenle daha önceki işletme sürecinde depolanan pasanın (artık madde) bir kısmı gene Melet Irmağı havzasına karışmış.

Ordu Belediye Başkanı Seyit Torun, “Dereden su almayı kestik, sadece derin kuyuları çalıştırıyoruz. Şu anda sadece 1 günlük su ihtiyacını karşılayacak suyumuz depolanmış durumda. Derenin akan suyun içindeki kurşun oranı tehlike arz etmeyen sınıra düşene kadar su almayacağız. Derin kuyularla şehrin suyunu besleyeceğiz. İki gün en azından gereksiz su kullanımını engelleyelim. Gereksiz yere su kullanmayalım. Eğer deredeki kirlilik istediğimiz pariteye kısa süre içinde düşmezse bir sıkıntıyla karşılaşacağımız bir gerçek” dedi.

Şu anda faaliyette olmadıklarını belirten Nesko Maden Genel Müdürü Veli Sulhi Uysal: “Belediye başkanımız da anlatmaya çalıştı, biz bu tesisi 2008 yılının ekim ayında devraldık ve o tarihten beri bu tesiste herhangi bir faaliyette bulunmadık. Bu tesis 2004 yılında atıl bırakılmış ve hiçbir faaliyet olmamış. Biz tüm makinelerimizi ve işçilerimizi yığarak hazır vaziyette bekliyoruz. Bizim amacımız derenin yönünü değiştirmek, bunun için de gerekli projelerimizi hazırladık. Deşarj yönünü değiştireceğiz, başka yapılacak bir şey yok. Bu tamamen bizim dışımızda gelişmiş bir olay. Elimizden gelen her şeyi değiştiriyoruz” dedi. Firma tarafından işletilmeyen maden ocağının yerbilimsel özellikleri.. Ayrıca maden ocağını yanında cevher zenginleştirme işlemi için flotasyon tesisi de mevcutmuş.

Maden Yatağının Genel Özellikleri
Maden sahası, Doğu Pontilerin orta kesiminde yer almakta ve yakın çevresinde, Üst Kretase-Eosen devirleri arasında oluşmuş volkano-sedimanter kayaçlar ile farklı yaşlardaki derinlik kayaçları (granodiyorit, diyorit, monzoit) izlenmektedir. Cevherleşmenin yan kayacını oluşturan andezitler, gri olup yer yer kahve ve yeşil renkli, küçük kristallidir. Cevher damarları boyunca hidrotermal ayrışmaya uğramışlardır. Burada hidrotermal ayrışma sonucu oluşan, başlıca kil mineralleri, daha az kuvars, karbonatlar (kalsit-dolomit) ve pirit izlenmektedir.

Cevher damarları, hidrotermal kökenli, damar tipi cevherleşmelerdir. Damarlar, kuzey ve güney damar olarak tanımlanmaktadır. Kuzey damarı, yaklaşık K70°B yönlü, Güney damarı ise K50°B/K60°B yönlüdür. Geniş ve aramaya muhtaç bir sahadır. 1998–2007 yılına kadar toplam yaklaşık 230.000 ton cevher üretimi yapılarak işlenmiştir. Halen 20.000-25.000 ton arasında üretilebilecek cevher bulunmaktadır.

Cevher mineralleri, kuzey ve güney damarlarda nicelik bakımından biraz farklılık göstermektedir. Kuzey damarda başlıca galenit, sfalerit, çok daha az kalkopirit ve pirit izlenmektedir. Güney damarda ise, aynı mineraller izlenmekle birlikte, kalkopirit kuzey damara göre daha fazladır. Gang minerallerini ise başlıca kil mineralleri, karbonatlar ve daha az kuvars oluşturmaktadır.

Kaynakça
Nesko, 2009. Ordu Kabadüz Maden İşletmesi, Nesko Maden Tic. San. AŞ, İstanbul, Türkiye, http://www.nesko.com.tr/tr/Ordu_Kabaduz_Maden_Isletmesi.html, 26 Eylül 2009 tarihinde ulaşılmıştır.
NTVMSNBC, 2009. Ordu’nun 1 günlük suyu kaldı, NTVMSNBC, Ordu, Türkiye, http://www.ntvmsnbc.com/id/25003593, 26 Eylül 2009 tarihinde ulaşılmıştır.
OV, 2009. 23 Eylül 2009 tarihli Basın Bülteni, Ordu Valiliği, Ordu, Türkiye, S. 24, http://www.ordu.gov.tr/tr/index.php?option=com_content&task=view&id=1004&Itemid=2, 26 Eylül 2009 tarihinde ulaşılmıştır.
TRT, 2009. Ordu’nun 1 Günlük Suyu Kaldı, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, Ankara, Türkiye, http://www.trt.net.tr/Haber/HaberDetay.aspx?HaberKodu=f0424d15-ba18-4d3b-a8f0-d3c27eec5f22, 26 Eylül 2009 tarihinde ulaşılmıştır.

yerilimleri.com forumu