Bağlantılar

Uyarı!
Site dışı adreslerde yerbilimleri.com güvence vermemektedir; yani hiçbir sorumluluğu yoktur.

Sayısal veriler
MTA Yerbilimleri Harita Görüntüleyici ve Çizim Editörü
ATAG Yerbilimleri Veri Kataloğu
OneGeology Portal Making Geological Map Data for the Earth Accessible
Integrated Earth Data Applications
GFZ World Stress Map
NOAA Global Relief Model
BAS Antarctic Mosaic Browser

Programlar
GeoMapApp
Virtual Ocean
Google Earth
NASA World Wind

Kuramsal bilgiler
TÜBİTAK Yerküre
TÜBİTAK Jeolojik Devirler
TÜBİTAK MAM YDBE Toplum Bilim
PhET Yer Bilimleri Benzetimleri
UiT webGeology (Türkçe seçeneği var.)
Geol. Soc. London Plate Tectonics
Smithsonian Inst. Geologic Time
Scale of Universe
Secret Worlds: The Universe Within
Evrim ve Jeolojik Zamanlar
ICS Chart/Time Scale
Evrimi Anlamak
Evrim Ağacı

Deprem
Kandilli Son Depremler
AFAD Son Depremler
USGS Latest Earthquakes
EMSC Latest Earthquakes
IRIS Seismic Monitor
*Disaster Charter

Su
WHYMAP World Hydrogeological Map
Geothermal Power Plant Map
ThermoGIS GeoElec
NSIDC Arctic Sea Ice Extent

Görsel
MGM Günün Fotoğrafı
USRA Earth Science Picture of the Day
EGU Imaggeo
NASA Earth Observatory Image of the Day
BAS Daily Images of Antarctica
Time & Google Timelapse
NYT Asia’s Deadly Waves
CSIRO Rocks

Tavsiyeler
Açık Bilim
Bilim
Gen Bilim
Biyo RSS
Dağdelisi
Havadelisi
İklim ve ötesi
Neşeli Beyin
Biyolokum
Turkish Geological Research News
Geology
Geology in Motion
Geoblogosphere
EGU Blog Network
AGU Blogosphere
Structural Geology
Geodynamics
History of Geology
SA History of Geology
Paleoseismicity
Geomagnetism
Sandatlas
Volcanoclast
Written In Stone…seen through my lens
Amphibol

Dergiler
Maden Tetkik ve Arama Dergisi (MTA Dergisi)
MTA Doğal Kaynaklar ve Ekonomi Bülteni
JMO Türkiye Jeoloji Bülteni
JMO Jeoloji Mühendisliği Dergisi
JMO Mavi Gezegen
Hacettepe Üni. Yerbilimleri Dergisi
İstanbul Üni. Yerbilimleri Dergisi
Cumhuriyet Üni. Yerbilimleri Dergisi
Kocaeli Üni. Uygulamalı Yerbilimleri Dergisi
HGK Harita Dergisi
TÜBİTAK Turkish Journal of Earth Sciences

İlgili Devlet Kurumları
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)
AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO)
Devlet Su İşleri (DSİ)
Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM)
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (PİGM)
Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM)
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM)
İller Bankası Genel Müdürlüğü (İlbank)
Eti Maden İşletmeleri (ETİ)
Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ)
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK)
Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM)
Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı (SHOD)
Harita Genel Komutanlığı (HGK)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

yerküre'yi tanımak için!..