ABD R&D 100 Ödülleri 2009: Süper Sert ve Kaygan Kaplama

Teknoloji dünyasında büyük merakla beklenen Amerika Birleşik Devletleri (ABD) “2009 ARGE (R&D) 100 Ödülleri” açıklandı. Bir önceki yıl uygulama alanına girmiş, teknolojik olarak en önemli 100 yenilikçi ürünü içeren bu liste “Uygulamalı Araştırmanın Oscar Ödülleri” olarak da biliniyor.

“Halojen lamba”, “faks makinası”, “sıvı kristal ekranları”, “yazıcı”, “sigara bıraktıran bant”, “HD televizyon”, 47 yıldan beri verilen bu ödülü daha önce alan binlerce üründen ancak birkaçı. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) mezunu 6 bilim insanı geliştirdikleri “Süper Sert ve Kaygan Kaplama” ile ödül aldı. Araştırmacıların geliştirdiği “Süper Sert ve Kaygan Kaplama (SSKK)”, nanoteknoloji çalışmalarının en önemli alanlarından biri olan ince film dalında ödüle layık görüldü.

SSKK her tür hareket eden mekanik sistemin, motorlar dahil, performansını çok önemli boyutta iyileştirebilir. SSKK tasarlanmış bir kaplama türüdür ve “kristal-kimyası” yaklaşımına uygun bir modele dayanmaktadır. Laboratuvar deneylerinde SSKK ile kaplanmış çelik yüzeyinde sürtünme, kaplanmamış çeliğe göre %80 azalmıştır. Fakat daha önemlisi, ağır sınır yağlama koşullarında çalışan kaymalı sistemlerde ise SSKK aşınmayı hemen hemen tamamen ortadan kaldırmıştır.

Günümüzde sürtünme kayıpları, motorlarda harcanan yakıt enerjinin %10-20’sine eşdeğerdir (motor boyutu, tipi, çalışma koşulları ve hava koşullarına bağlı olarak değişmektedir). Dolayısı ile sürtünme, motorların yakıt sarfiyatını artırması yanında atmosfere daha fazla kirletici gönderilmesine de neden olmaktadır. Dolayısı ile motorlarda SSKK kullanılması hem enerji sarfiyatını hem de çevre kirlenmesini büyük oranda azaltma potansiyeline sahiptir.

Gelecekte motorlar daha ağır koşullarda çalışacaklardır. Dolayısı ile tribolojik (sürtünmeyi, aşınmayı azaltan) kaplamaların önemi daha da artacaktır. SSKK ağır çalışma koşullarında yüksek performanslı, önemli boyutta yakıt tasarrufu sağlıyacak ve çevre kirlenmesini azaltacak potansiyele sahip yeni nesil, öncü bir “tasarlanmış” kaplama türüdür.

Araştırmacıların geliştirdiği kaplamanın lisansını Galleon International Co., Brighton, Michigan (ABD) ve Hauzer Technocoating (Hollanda) almışlar ve uygulama çalışmalarına başlamışlardır.

Ödül alan ürün, Argonne Milli Laboratuvarı (AML) ve İTÜ araştırmacılarının müşterek çalışmaları sonucu 2007 yılında AML adına alınan bir ABD patentine dayanmaktadır. Söz konusu patent ve ödülü alan araştırmacıların dördü Prof. Dr. Mustafa ÜRGEN, Prof. Dr. Ali Fuat ÇAKIR, Doç. Dr. Kürşat KAZMANLI, Yar. Doç. Dr. Özgül KELEŞ, halen İTÜ Kimya Metalurji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Bölümü öğretim üyesidir.

Diğer iki araştırmacı Dr. Ali ERDEMİR ve Dr. Osman Levent ERYILMAZ halen Argonne Milli laboratuvarında çalışmaktadırlar. ERDEMİR, 1976 yılında yine İTÜ Metalurji ve Malzeme Bölümü bölümüzden mezun olduktan sonra ABD de çalışmaya başlamış olup, birlikte çalıştığı ERYILMAZ da İTÜ Metalurji ve Malzeme Bölümü bitirdikten sonra Doktora derecesini 2000 yılında İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Metalurji ve Malzeme programından almıştır.


Ali Erdemir checks a super-slick coated component.

Super hard and slick coating (SSC) for increased engine efficiency and component reliability
Superhard and slick coatings can improve the performance of all kinds of moving mechanical systems, including engines. Friction, wear, and lubrication strongly affect the energy efficiency, durability, and environmental compatibility of such systems. As an example, frictional losses in an engine may account for 10-20 percent of the total fuel energy (depending on the engine size, type, driving conditions, and weather, for example). The amount of emissions produced by these engines is also strongly related to their fuel economy. In general, the higher the fuel economy, the lower the emissions. In fact, achieving higher fuel economy and lower emissions is one of the most important goals for all industrialized nations. SSC with its self-lubricating and low-friction nature can certainly help to increase the fuel economy of future engines.

The SSC is a designer coating: The ingredients used to make it were predicted by a crystal-chemical model proposed by its developers. In laboratory and engine tests, SSC reduced friction by 80 percent compared to uncoated steel and virtually eliminated wear under severe boundary-lubricated sliding regimes.

Tribological materials in future engine systems will be subjected to much higher thermal and mechanical loads and will be supplied with less effective but more environmentally sound lubricants in much reduced quantities. As exemplified above, energy saving and environmental benefits resulting from the uses of SSC are real. Currently, the USA consumes nearly 13 million barrels of oil per day to power motored vehicles. The total energy losses resulting from friction in these vehicles are estimated to account for about 15 percent of the fuel’s energy. Therefore, even it can be reduced by one third by advanced friction control technologies like SSC, billions of dollars could be saved every year.

Funding was provided by the Department of Energy, Office of Energy Efficiency and Renewable Energy.

The SSC was jointly developed by a team from Argonne and Istanbul Technical University. Galleon International Co., Brighton, Mich, and Hauzer Technocoating, The Netherlands licensed the patents. The Argonne team included Ali Erdemir, senior scientist and Osman Levent Eryilmaz, materials scientist. The Galleon team included Mark Dorbeck, president and Frank Sykora, director. The Hauzer team included Thomas Krug, chief executive officer; Roel Tietema, process engineering manager; and Ruud Jacobs, engineer. Other developers included Mustafa Urgen, Istanbul Technical University professor; Kursat Kazmanli, Istanbul Technical University associate professor; Ozgul Keles, Istanbul Technical University assistant professor; and A. Fuat Cakir, Istanbul Technical University professor.

Daha fazla bilgi R&D’nin (Research and Development) resmî sitesi rdmag.com’da bulunabilir.

R&D 100 Awards Categories
Thin-Film Systems
The ability of thin layers of materials to impart their unique properties over a wide area is the foundation of many important products.

Scuff-proof, low friction coating delivers as predicted
Wear and scuffing are common causes of catastrophic failure in components frequently exposed to heavy loading, such as earth-moving and mining equipment. A coating that helps reduces material shock would greatly enhance the lifetime of the equipment, which is why nitride, carbide, and diamond-like coatings were developed. A new alternative, Superhard and Slick Coating (SSC) developed by a team of researchers from Argonne National Laboratory, Argonne, Ill., Galleon International Co., Brighton, Mich., and Hauzer Technocoating, Venlo, The Netherlands, differs from these existing coatings in its chemistry, which consists primarily of molybdenum and copper, along with silver, antimony, and tin. It is a designer coating; its composition was predicted by a crystal-chemical model proposed by the coatings developers. In laboratory and engine tests, SSC reduced friction by up to 80% compared to uncoated steel surface and virtually eliminated wear under severe boundary-lubricated sliding regimes. Scuffing was too low in typical testing to be measured by test machines. SSC can be produced at moderate temperatures (200ºC to 400ºC) on almost any kind of metallic substrates at high growth rates and, unlike other physical-vapor-deposited hard coatings, it does not have a columnar morphology.

Bu haber, AML, İTÜ ve R&D sitelerinden derlenmiştir.

En Büyük 2. Meteor Çukuru ‘Obruk’ Mu?!

Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinde bulunan ve dünyanın en büyük ikinci meteor çukuru olarak bilinen çukurun, kapanmasından korkuluyordu. Şimdiyse bu çukurun obruk olduğu düşünülüyor. Ağrı’nın turizmine önemli katkı sağlayan çukuru, yılda yaklaşık 8 bin kişinin ziyaret ettiği biliniyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Orhan DENİZ tarafından Türkiye-İran sınırında yapılan, ‘Bulakbaşı-Yalınkaya Çevresinin Jeomorfolojik Analizi’ konulu araştırma sonucunda, çukurun meteor çukuru özelliği göstermediğini ve dünyadaki örneklerine benzemediğini söyledi. 1892 yılından bu yana ‘meteor çukuru’ olarak bilinen çukurun, obruk olduğu belirtiliyor.

Yıllardır yerli ve yabancı turistler tarafından meteor çukuru diye ziyaret edilen obruktan aynı bölge içinde 2 tane daha olduğunu söyleyen DENİZ, “Bölgede zemine sızan sular kalkeri eriterek yer altında bir boşluk oluşturmaktadır. Oluşan boşluğun tavanının çökmesiyle düzgün dairesel karstik çukurlar meydana gelir. Buradaki çukurluk da karstik erime sonucu oluşmuş bir obruktur” dedi. DENİZ, aynı bölgede 2 obruğun daha bulunduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Türkiye-İran sınırı üzerinde Gürbulak sınır kapısı civarındaki çukur bazı çevreler tarafından meteor çukuru olarak adlandırıldı. Yaptığımız araştırmalar sonrası buranın meteor çukuru olmadığı yönünde tespitler edindik. Göktaşlarının yeryüzüne çarpması sonrası oluşan krater çevresinde deformasyonlar oluşur. Oysa Doğubeyazıt’taki meteor çukuru olarak adlandırılan yerde böyle bir özellik yok. Çukurun iç kısmındaki eğim 90 dereceye varan bir diklik oluşturmaktadır. Dünyadaki örneklerine baktığımızda hiçbir meteor çukurunda böylesine bir oluşumu göremiyoruz. Buradaki çukurluk, meteor çarpmasıyla oluşan çukurluktan çok karstik kayaçların erimesiyle oluşmuş bir obruktur. Meteor çukuru olarak bilinen çukurun yanında aslında iki tane daha obruk var.

Bunlar daha büyük obruklardır. Bu iki obruk Türkiye-İran sınırındaki tampon bölgede olduğu için yıllarca araştırılmamıştı. Oradaki obruklar meteor çukuru olarak bilinen obruğun daha aşağısında kaldığı için hem gözükmüyor hem de içerisi belli bir seviyeye kadar suyla dolmuş. Meteor çukuru olarak bilinen çukurun aslında meteor çukuru değil bir obruk olduğunun bilinmesinde yarar var.”

Bu haber, CNNTÜRK sitesinden değiştirilmeden alınmıştır.