TBMM’de “Maden, Jeoloji, Jeofizik Mühendisleri İşsizlik Sorunu Yazılı Soru Önergesi” Verildi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorumun Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim.

03.03.2009

Ufuk URAS
İstanbul Milletvekili


Boş Koltuklar – Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden (TBMM) bir kare.

İnsan kaynakları planlaması yapılmadan, yetişen nitelikli işgücü işsizlikle karşı karşıyadır. OECD ülkeleri arasında en fazla üniversite mezunu işsiz Türkiye’de bulunmaktadır. TÜİK kayıtlarına göre yerbilimleri mühendislik bölümü mezunlarının % 35’i işsiz görünmektedir. Genç mezunlar arasında bu oran çok daha yüksektir.

MTA, TKİ, TTK, ETİ MADEN, EÜAŞ gibi madencilik alanında üretici ve araştırıcı kamu kurumlarının yatırımları düşerken, madencilik faaliyetlerini denetlemekle görevli MİGEM, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Valilik Özel İdare Genel Sekreterlikleri, Sanayi İl Müdürlükleri, TCK, DSİ ve diğer ilgili kamu kurumlarının maden, jeoloji, jeofizik mühendislikleri istihdamında bir artış yokken, üniversitelerde mevcut yer bilimi bölümlerine ilave yeni yer bilimi bölümleri açılmış, açılmaya da devam etmekte ve kontenjanlar da artırılmaktadır.

Mühendislik fakültelerinden yılda ortalama 1100 maden, 2000 jeoloji ve 600 jeofizik mühendisi mezun olmaktadır.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası başta olmak üzere diğer yer bilimleri TMMOB Odalarınca; yapılan istihdamın artırılmasına ilişkin girişimler de sonuçsuz kalmaktadır.

Bu verilere dayanarak;
1-İnsan kaynaklarının planlanması ülke ve sanayinin ihtiyaçlarına göre eğitim ve öğretimi planlaması zorunlu değil midir? Başta Maden mühendisleri olmak üzere jeofizik ve jeoloji mühendisliğindeki %35 olan işsizliğe rağmen mevcut bölümlere ilaveten yeni bölümlerin açılması ve kontenjanların artırılması rasyonel midir? Bu doğrultuda YÖK, DPT ve Devlet Personel Başkanlığının koordineli çalıştığını söylemek mümkün müdür?

2-Hükümetin; maden kaynaklarını sanayinin girdisi olarak değerlendirmek, Türkiye’nin ithal kaynaklara bağımlılığını azaltmak gibi hedefi var mıdır? Varsa bu doğrultuda yaptığı ve yapacağı yatırımlar nelerdir?

3-Maden mühendisi başta olmak üzere yer bilimleri bölümleri mezunlarının istihdamına ilişkin bir çalışma yapılmakta mıdır? 2009 ve 2010 yılı için kamuda istihdamı düşünülen personel sayısı kaçtır?

4-Madencilik alanında üretici ve araştırıcı kamu kurumları ile madencilik faaliyetlerini denetlemekle görevli kamu kurumları ve ilgili kamu kurumlarda 2000 yılındaki maden, jeoloji, jeofizik mühendisleri unvanlarına sahip personel sayısı ile bugün çalışan maden, jeoloji, jeofizik mühendisleri unvanlarına sahip personel sayısı kaçtır?

5-Hükümetiniz döneminde; yıllık bazda madencilikle ilgili hangi kurumlara kaç personel yerleştirilmiştir? Yerleştirilen personelden kaçı mühendistir? Yerleştirilen mühendislerin mesleki dağılımları nasıldır?

6-Yukarıda adı geçen kurumlardan hükümetiniz döneminde kaç mühendis emekliye ayrılmıştır? Emekliye ayrılanların meslek dağılımları nasıldır? Bu kurumlardan emekli olan personelin kadrolarının kaçı iptal edilmiştir?

7-Yaşanan “Dünya Kapitalist Kriz”inde başta madencilik sektörü olmak üzere kamunun bir denge unsuru olarak ekonomik faaliyet içinde olması gerekliliğine inanıyor musunuz? Kamu madencilik kurumlarını güçlendirmek ve tekrar üretimin içinde önemli bir yere sahip olması için programınız var mı? Eğer programınız var ise bu programın ana hatları nelerdir?

Bu haber, Buket YARARBAŞ ECEMİŞ (Jeoloji Mühendisleri Odası 21. Dönem 2. Başkanı) tarafından jeogenc(et)jmo.org.tr’ye atılan e-posta ile öğrenilmiştir.

TBMM’de “Maden, Jeoloji, Jeofizik Mühendisleri İşsizlik Sorunu Yazılı Soru Önergesi” Verildi” için 6 yorum

 • 9 Temmuz 2009 Perşembe - 00.25 tarihinde, saat 00:25
  Permalink

  Sayın; Ufuk URAS hocanın bu duyarlı davranışından dolayı kendilerini kutlarım. Kapitalizmde, Kriz; kimileri için beslenme ve fırsatı, kimileri için ise açlık ve sefaleti simgeler. Kaos; toplumda korku ve şiddeti getirir. Buhran ise kapitalizmin artık çöktüğünü gösterir.

  Yanıtla
 • 10 Temmuz 2009 Cuma - 20.46 tarihinde, saat 20:46
  Permalink

  Ufuk URAS tan pek hoşlanmazdım ama doğru soze ne hacet. Burdan teşekkürlerimi iletiyorum

  Yanıtla
 • 28 Temmuz 2011 Perşembe - 19.25 tarihinde, saat 19:25
  Permalink

  Başbakan bu sorulara cevap verdi mi?

  Yanıtla
 • 14 Eylül 2011 Çarşamba - 08.56 tarihinde, saat 08:56
  Permalink

  eeee arkadaşlar 2 sene olmuş cevap nerde? yok arkadaşlar Jeoloji müh. bilim dlı olarak kalır Türkiyede bitmiştir hayırlı uğurlu olsun, bir Jeoloji Müh. olarak şunu içtenlikle söylerim ki iş bulmak neredeyse imkansızdır tanıdığınız yok ise mümkün değildir tecrübe istenir ama kimse işe almadığı için edinilemez keşke yıllar öncesine dönebilseydim mutlaka Ziraat Müh. olur 55-60 kpss puanı ile ile 2400 TL maaşa devlet memuru olurdum. Saygılarımla… 

  Yanıtla
 • 15 Ekim 2011 Cumartesi - 13.41 tarihinde, saat 13:41
  Permalink

  işsiz maden mühendisiyim, şu anda odada işsizlik komisyonu kurup istihdamı artırmak için binbir taklalar atıyoruz 3600 madenci girdi sınava atanan sadece 94 kişi, biz yüksek punalarla bile atanamıyoruz, arkadaşım çok haklı keşke ziraat okusaymışız.Ufuk Urasa çok teşekkür ederim, ama 2 yıl geçmiş cevap nerde…yazık bu ülkenin istihdam sorunu çözümlenmeyen tüm mühendislerine o kadar emek veriyoruz hem ailelerimiz hem de biz…

  Yanıtla
 • 18 Ekim 2011 Salı - 20.05 tarihinde, saat 20:05
  Permalink

  Arkadaslar doğrudur maden mühendisliğinde istihtam sorunu var da ziraat mühendisliğinin iş imkanlarıda o kadar iyi değil yani 55-60 puanlarla atanamıyorlar.Karamsarlığa kapılmayın.

  Yanıtla

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir