MTA ve MİGEM Soruşturması

piattaforme opzioni binarie autorizzate consob

Keflex best buy

binäre optionen lukrativ

opcje binarne pit

binäre optionen demo programm

optyotrading Son günlerde,  yargısal bir olay nedeniyle MTA Genel  Müdürlüğü hakkında yeterli açıklıkta olmayan bazı bilgilerin medyamızda yer alması nedeniyle, konuya teknik yönden açıklık getirmek üzere sizlerle bir araya gelmiş bulunuyorum. Her şeyden önce yargıya intikal eden ve yargısal süreci devam eden olay hakkında bir yorumda bulunmamın doğru olmayacağını takdir edersiniz. Bu konuda değerli yargı ve emniyet güçlerinin müşterek çalışmaları sonucunda en doğru kararın verileceğine inancım tamdır. (Esasen olayın ortaya çıkarılmasında, görev yapan yargıya Genel Müdürlüğümüzce de gerekli destek sağlanmıştır).

الكتب الخيارات الثنائية

seroquel xr 150 mg

metatrader 4 für binäre optionen 1- Yukarıda da değinildiği gibi, MTA tarafından değişik amaçlara yönelik çeşitli haritalar yapılmaktadır (Jeoloji , jeofizik, maden, deprem heyelan vb.). Bu haritalardan hiç birisi gizli nitelikte olmayıp, çok cüzi fiyatlarla kurumumuzdan temin edilebilmektedir. Hatta bu haritalardan bir kısmı MTA web sayfasından  ücretsiz olarak  yayınlanmaktadır.

För Strattera 40 mg nätet

Genel Müdürlüğümüz aldığı arama ruhsatında gerekli araştırmaları yaptıktan sonra ekonomik bir maden varlığı tespit edecek olursa, detaylı raporuyla birlikte maden kanunundaki buluculuk hakkından yararlanmak ve  ihale edilmek üzere  Maden İşleri Genel Müdürlüğüne devretmektedir.  Devredilen saha, Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından mevzuatı çerçevesinde satılmaktadır. İhale aşamasında istekliler saha hakkındaki bilgileri, devredilen saha ile birlikte Genel Müdürlüğümüz tarafından Maden İşleri Genel Müdürlüğüne verilen  raporlardan öğrenebildikleri gibi, genel müdürlüğümüz arşivindeki raporlardan da yararlanabilmektedirler. Bu raporlardan hiçbirisi gizli değildir.

MTA Genel Müdürlüğünde 1000 civarında teknik elemanla beraber, yaklaşık 3000 personel görev yapmaktadır. MTA personeli görevine bağlı, ülkesine hizmet aşkıyla çalışan kişilerdir. Ancak bu kadar personel içerisinde, çok az sayıda da olsa yanlış yapan kişiler olabilmektedir. Bu taktirde bunların da adli ve idari olarak cezalandırılmaları gayet doğaldır.

Kurumumuza intikal eden bilgilere göre gözaltına alınan kişiler arasında 3 MTA personeli yer almıştır. Bunlardan 2’si ( mühendis ve daire başkanı) salıverilmiş, sadece bir kişi (harita mutemedi) tutuklanmıştır.  Genel Müdürlüğümüz konu ile ilgili idari soruşturma başlatmıştır.

opzioni binarie strategia di 10 minuti MTA Genel Müdürlüğü, maden arama ve işletme ruhsatı veren ve madenleri ihale eden bir kuruluş değildir. Bu işlemler Maden İşleri Genel Müdürlüğünce yerine getirilmektedir. Bazı yanlış kişilerin; özellikle madencilik sektörüne yeni girmek isteyen kişi ve kuruluşları aldatmaya yönelik davranışların önlenmesi açısından kamuoyunun bir kere daha bilgilendirilmesi büyük önem arz etmektedir. Konuyla ilgili siz değerli basın mensuplarının da bizlere gereken desteği vereceğine inancım tamdır. Şimdiden vereceğiniz her türlü yardım ve destek için teşekkür eder saygılar sunarım.

trading demo konto Mehmet ÜZER
MTA Genel Müdürü

Kaynakça:
CNNTÜRK, 2008. Maden yolsuzluğunda 6 tutuklama, cnnturk.com, 08 Mart 2008 tarihinde ulaşılmıştır.
MTA, 2008. Genel Müdürümüzün 07.03.2008 Tarihli Basın Açıklaması, mta.gov.tr, 08 Mart 2008 tarihinde ulaşılmıştır.
NTVMSNBC, 2008. MTA operasyonunda 6 tutuklama, Ankara, ntvmsnbc.com, 08 Mart 2008 tarihinde ulaşılmıştır.